Fullmaktsgodkännande


Genom att godkänna fullmakten ger jag Gävle Energi Elhandel fullmakt att kontakta min nätägare och nuvarande elhandlare för att inhämta information kopplad till byte av elhandlare. Fullmakten inkluderar även rätt att säga upp mitt nuvarande elavtal och/eller medlemskap i förmedlingstjänst, till det datum det löper ut samt teckna elnätsavtal på min nya adress det datum som jag flyttar in. Fullmaktens giltighetstid är 8 månader från undertecknandets datum.

Avtalsvillkor

Ta del av Särskilda avtalsvilkor för elförsäljning till konsument (Gäller avtal tecknade från 1 januari 2024) och Allmänna avtalsvilkor för försäljning av el till konsument – EL 2012 K (rev 2) (gäller från 1 april 2019).