Allmänna avtalsvillkor för aktivering av kundgränssnitt elmätare

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2021-10-21 15:21
Uppdaterad: 2021-10-22 08:45

1. Inledande bestämmelser

1.1. Dessa allmänna avtalsvillkor reglerar din användning av Gävle Energi AB:s (”Gävle Energi”) tjänst för aktivering av kundgränssnitt elmätare (”tjänsten”) och gäller tills vidare från den dag du accepterar avtalet. Tjänsten utgör ett tillägg till ditt befintliga elnätsavtal.

2. Integritet och personuppgifter

2.1 Kundens personliga integritet är viktig för Gävle Energi. I Gävle Energis Integritets- och Personuppgiftspolicy (https://www.gavleenergi.se/wp-content/uploads/sites/7/2019/03/geab-integritets-och-personuppgiftspolicy-rev-c.pdf) finns mer information om Gävle Energis behandling av personuppgifter, rättslig grund för behandling, lagringstid, kundens rättigheter samt var man kan vända sig för information eller rättelse.

3. Priser

3.1. Inga kostnader tillkommer för tjänsten. Gävle Energi bekostar ej utrustning som tillhandahålls från tredje partsleverantörer.

4. Användning av tjänsten

4.1. Kundgränssnittet gör det möjligt att i nära realtid få information om både uttag och inmatning i varje fas av ström, aktiv effekt och reaktiv effekt samt spänning i varje fas och mätarställning för uttag och inmatning av aktiv energi.

4.2. Det är förbjudet att manipulera eller göra försök att kringgå den säkerhetsteknik som finns i inbyggd i elmätaren. Om det finns misstanke om obehörig användning kan Gävle Energi utan att i förväg meddela dig avsluta tjänsten.

4.3. Inaktivering av kundgränssnittet sker vid byte av elanvändare, om elanvändaren begär det eller om anslutningen saknar elanvändare. Aktivering eller inaktivering av kundgränssnittet sker inom en arbetsdag från det att en elanvändare begär det. Den angivna tiden från begäran till aktivering/inaktivering är en målsättning och enskilda avvikelser kan förekomma.

5. Förseningar eller fel

5.1. Gävle Energi ansvarar för att information i kundgränssnittet uppdateras och är tillgängligt men kan inte garantera att tjänsten är fri från störningar orsakade av avbrott i överföringen av el.

5.2. Gävle Energi är inte ansvarig för enheter och utrustning från tredje parter inkluderat tjänster länkade till dessa.

6. Ändringar i dessa allmänna avtalsvillkor

6.1. Gävle Energi äger rätt att göra ändringar och tillägg till dessa allmänna avtalsvillkor, vilket skriftligen ska meddelas kunden senast en (1) månad innan ikraftträdandet.

Reviderad 2021-10-21