Framtidens energisystem

Vi på Gävle Energi utforskar kombinationen av solceller och ett lokalt batterilager. Det gör vi för att lära oss mer om hur tekniken kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen av framtidens hållbara energisystem.

Det är flera i Gävle kommun som installerat solceller de senaste åren, vilket är glädjande. Som solcellsinnehavare blir man dock snart varse att elproduktionen är som störst när behovet är som minst – på dagtid när man själv jobbar eller går i skolan.

Hur fungerar batterilagring i ett vanligt hem?

Det vill vi lära oss mer om. Vi har två testpiloter som är lika nyfikna som vi är på tekniken. Under tre år kommer vi, tillsammans med våra pionjärer, att lära oss mer om batterilagring.

– Vi vill utvärdera det vi tror kommer att vara framtiden för många energisystem; batterilager som lagrar förnybar energi under dagen för att sedan kunna nyttjas under den del av dygnet när energibehovet är större.

– Det här kommer att bli en intressant och lärorik resa, säger Petter Berner-Wik, projektledare för våra testpiloter.

så funkar det, solceller