Framtidens energisystem

Vi på Gävle Energi utforskar kombinationen av solceller och ett lokalt batterilager. Det gör vi för att lära oss mer om hur tekniken kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen av framtidens hållbara energisystem.

Det är flera i Gävle kommun som installerat solceller de senaste åren, vilket är glädjande. Som solcellsinnehavare blir man dock snart varse att elproduktionen är som störst när behovet är som minst – på dagtid när man själv jobbar eller går i skolan.

Solceller intresseanmälan 

Bor du i villa och är intresserad av solceller?
Läs mer

Hur fungerar batterilagring i ett vanligt hem?

Det vill vi lära oss mer om. Vi har två testpiloter som är lika nyfikna som vi är på tekniken. Under tre år kommer vi, tillsammans med våra pionjärer, att lära oss mer om batterilagring.

– Vi vill utvärdera det vi tror kommer att vara framtiden för många energisystem; batterilager som lagrar förnybar energi under dagen för att sedan kunna nyttjas under den del av dygnet när energibehovet är större.

– Det här kommer att bli en intressant och lärorik resa, säger Madelene Höglund, projektledare för våra testpiloter.

så funkar det, solceller

Det finns bidrag att söka

Det gröna avdraget gäller från årsskiftet 2020-21.

FÖR PRIVATPERSONER

Det gröna avdraget gäller för privatpersoner. Företag och bostadsrättsföreningar kan inte göra det här avdraget.

Stödet betalas ut direkt till kunderna genom ett avdrag på priset, precis som RUT och ROT.

Pengarna kommer inte att kunna ta slut, som var fallet för investeringsstödet. 

Du får göra avdrag för arbete och material med 50% för installation av lagring av egenproducerad elenergi. Till exempel: en batteriinstallation på 80 000 kr ger ett avdrag på max 40 000 kr.

Batterilagring
Madelene Höglund, projektledare.