Framtidens energisystem

Vi på Gävle Energi utforskar kombinationen av solceller och ett lokalt batterilager. Det gör vi för att lära oss mer om hur tekniken kan hjälpa oss att ta nästa steg i utvecklingen av framtidens hållbara energisystem.

Det är flera i Gävle kommun som installerat solceller de senaste åren, vilket är glädjande. Som solcellsinnehavare blir man dock snart varse att elproduktionen är som störst när behovet är som minst – på dagtid när man själv jobbar eller går i skolan.

Batterilagring
Madelene Höglund, projektledare.

Testpiloter för batterilagring

Hur fungerar batterilagring i ett vanligt hem?

Det vill vi lära oss mer om. Därför har vi nu två testpiloter som är lika nyfikna på tekniken. Under tre år kommer vi, tillsammans med våra pionjärer, att lära oss mer om batterilagring.

Det vi tittar närmare på är nickel-metallhydridbatterier. Dessa innehåller inga tungmetaller och är återvinningsbara. Helt i linje med vårt miljöengagemang.

– Vi vill utvärdera det vi tror kommer att vara framtiden för många energisystem; batterilager som lagrar förnybar energi under dagen för att sedan kunna nyttjas under den del av dygnet när energibehovet är större.

– Det här kommer att bli en intressant och lärorik resa, säger Madelene Höglund, projektledare för våra testpiloter.

så funkar det, solceller