Klart för byggstart av fjärrvärmeledningen mellan Gävle och Sandviken

I fredags fattade Gävle Stadshus AB beslut om att vi får påbörja byggnationerna av den gemensamma fjärrvärmeledningen mellan Gävle och Sandviken.

Ett mycket glädjande och efterlängtat beslut som innebär att vi kommer att börja bygga i början av maj. Till sommaren 2024 ska allting vara klart. I samarbete med Sandviken Energi etablerar vi den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen som kommer att knyta ihop våra två kommuners ledningsnät. På så sätt får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från förnybara energikällor och restvärme från industrin.

Förnybar energi till både Gävle och Sandviken

Med ett gemensamt ledningsnät kan Gävles överskott av värme användas för att värma även Sandvikens fjärrvärmenät. Största delen av Gävles fjärrvärme kommer från restvärme från industrin, närmare bestämt Billerud Korsnäs. Där finns idag outnyttjad kapacitet att ta tillvara som genom projektet alltså i framtiden kommer att värma även Sandviken.

– Projektet är en gemensam satsning för våra kunder och för klimatet. Tillsammans med Sandviken Energi och tack vare vårt samarbete med Billerud Korsnäs säkerställer vi hållbar fjärrvärme för en lång tid framöver i både Sandviken och Gävle, säger Håkan Jönsson, vd för Gävle Energi.

För Sandviken Energi är beslutet ett viktigt steg mot att säkra framtida leveranser av fjärrvärme till kunderna i Sandviken.

– Det här är en hållbar investering med våra kunder och klimatet i fokus. Tack vare samarbetet kommer vi att kunna erbjuda våra kunder förnybar restvärme från industrin, som annars hade gått till spillo. Vi säkrar en prisvärd och hållbar fjärrvärme över lång tid framåt och det är jag stolt över, säger Niclas Reinikainen, vd för Sandviken Energi.

Läs mer om projektet och byggnationerna på vår projektsida.

Publicerades den 13 april, 2022.

Gå till nyhetsarkiv