Fjärrvärmeledning mellan Gävle och Sandviken

Ett unikt projekt pågår för att koppla samman fjärrvärmenäten i Sandviken och Gävle.

Den över 20 kilometer långa fjärrvärmeledningen etableras av Gävle Energi i samverkan med Sandviken Energi. Genom att binda samman kommunernas ledningar får både Gävle och Sandviken tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor.

Projektet innebär att vi tillsammans minskar koldioxidutsläppen med cirka 46 000 ton per år genom att fasa ut fossila bränslen. Det motsvarar närmare 64 000 flygresor till Thailand tur och retur.*

Projektet möjliggörs genom ett investeringsstöd från Klimatklivet, Naturvårdsverkets satsning på investeringar som minskar utsläpp av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Förutom minskad påverkan på miljön innebär projektet också färre transporter i regionen, minskade utsläpp till luft och vatten samt en ökad lokal elproduktion.

Tillsammans har vi möjlighet att utveckla en hållbar region.

Vad händer just nu?

Projektet har beviljats investeringsstöd från Klimatklivet och projekteringen pågår.

När startar arbetet?

Projekteringen startade under hösten 2020 och byggstart av fjärrvärmeledningen är planerad till försommaren 2022. Projektet förväntas vara färdigt under 2024. Projektet kommer att ske i tre etapper och mer detaljerade tidsplaner kommer att publiceras löpande.

Övrig information och material

Kontaktuppgifter
Har du frågor eller funderingar kring projektet? Hör gärna av dig till vår Kundservice.

Mediafrågor
Här hittar du kontaktuppgifter till pressansvarig.

Har du fått en inbjudan till informationsträff?
Anmäl dig här.

Karta över planerad linjesträckning

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva.

Karta över delsträckorna

Arbetsområdet kring fjärrvärmeledningen är cirka 22 meter och efter arbetet finns det en ledningsrätt på 4 meter inom detaljplanelagd mark och 6 meter i naturmark. Det innebär att man exempelvis håller undan träd och sly så det är enkelt att komma åt ledningen om man skulle behöva.

Om projektet

Genom att binda samman kommunernas fjärrvärmenät används Gävles överskott av värme för att värma även Sandvikens fjärrvärmenät. Idag produceras Sandvikens fjärrvärme i värmeverket i Björksätra där man använder bland annat torv, vilket är ett fossilt bränsle. Gävles fjärrvärme kommer från restvärme från industrin och förnybara energikällor.

Beräkningar

*Vi har använt oss av ICAO, flygets FN-organ, som har tagit fram en beräkningsmodell för att räkna fram flygresors utsläpp av koldioxid. Här kan du läsa mer om beräkningsmodellen och dess för- och nackdelar.

Projektinformation 1 maj 2022 - 31 januari 2024

Pågående Fjärrvärme