Miljöcertifierad fjärrvärme

Vad innebär egentligen certifierad fjärrvärme? Och varför behövs det en certifiering?

En certifiering av fjärrvärmen betyder att någon utanför företaget kollar på våra miljövärden och bekräftar att de är just lika bra som vi säger.

De senaste fem åren har RISE, Research Institutes of Sweden, genomfört en extern revision av Gävle Energis fjärrvärme. Även för 2020 så är all vår produktion certifierad av RISE.*

RISE tittar bland annat på faktorer som andel fossil koldioxid, övriga utsläpp och vilken primärenergifaktor energin har. Primärenergi är energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan. Till exempel träd, sol, vatten, vind, kol och olja. Primärenergifaktorn är ett mått på hur effektivt dessa resurser används innan energin når användaren, till exempel i form av varmt vatten i din dusch.

I Gävle har vi fjärrvärme från 100% förnybara källor och därför inget direkt utsläpp av fossil koldioxid. Förnybar energi kommer från källor som hela tiden naturligt förnyas och inte kommer att ta slut. Att vi kan leverera 100% förnybar värme beror bland annat på samarbetet med BillerudKorsnäs där vi tar tillvara på restvärme som annars skulle gått till spillo.   

Varför behövs en certifiering?

Det är många företag som behöver intyget när de i sin tur ska certifiera sina byggnader eller processer. Då kan det krävas att man kan visa upp en extern certifiering, som den från RISE.

– Det är också viktigt för oss som fjärrvärmeleverantör att någon utanför företaget bekräftar att vi uppfyller de höga miljömål som vi har, säger Peter Rosenkvist, affärschef fjärrvärme.

Gäller det här bara fjärrvärme till företag? Nej, såklart inte. All fjärrvärme som levereras från Gävle Energi kommer från förnybara källor oavsett om du är en företagskund eller bor i en villa eller lägenhet. Är du nyfiken på att läsa mer kan du se 2020 års produktionsmix här.

Vill du som har företag ta del av certifieringen? Hör av dig till din säljare så hjälper vi dig.

Vad händer i framtiden?

Ytterligare ett krav i certifieringen är att man aktivt ska arbeta för att förbättra miljöprestandan, det vill säga göra smarta saker för miljön och de som använder fjärrvärme. Något som sker just nu är att vi tillsammans med Sandviken Energi arbetar med ett projekt för att koppla ihop våra två fjärrvärmenät så att även Sandviken ska få tillgång till fjärrvärme från restvärme och förnybara energikällor. Vi är också med och stöttar två doktorander på Högskolan i Gävle som i sin forskning bland annat tittar på fjärrvärmens roll i flerfamiljshus.

Även om certifiering kanske inte låter så spännande i sig så är det viktigt för att veta att man gör rätt saker – och ett kvitto till dig som kund att du värmer dig med 100% förnybar fjärrvärme!

*Certifikat i enlighet med kriterier flr P-märkt fjärrvärme SPCR 189 med redovisningsalternativet att högst 10% tillförd energi härrör från miljökategori 4 (Miljöbyggnad vers. 2) kvarstår.

Publicerades den 9 juli, 2021.

Gå till nyhetsarkiv