Starkare tillsammans – snart lanseras Hållbarhetsspåret

Lokalt nätverk jobbar för att förstärka hållbarhetsarbetet i Gävle kommuns skolor. Fokus ligger på miljömässig hållbarhet och social hållbarhet.

De som ingår i nätverket är Gävle Energis energipedagog, Gästrike återvinnares miljöpedagoger, Gävle kommun och Gavlefastigheters ”Nolla sabbet”, som jobbar med att stoppa skadegörelse på Gävles skolor. Då alla jobbar med olika områden inom hållbarhet kallar de sig gemensamt för hållbarhetspedagoger.

I gruppen inspirerar och hjälper man varandra att utveckla sina arbetssätt och samarbetet ger ett mycket bra erfarenhetsutbyte. Till exempel ger de varandra tips på hur de kan bidra till att barn och vuxna bli mer klimatsmarta.

Projekt Hållbarhetsspåret

Just nu jobbar gruppen med ett projekt som de kallar Hållbarhetsspåret. Projektet handlar om att bygga upp en webbsida där de berättar tydligare vad de tillsammans erbjuder för tjänster till respektive årskurs i skolorna.

– Vi vill att alla barn från förskolan upp till gymnasiet ska få möjligheten att öka sin kunskap inom alla delar av hållbarhet, säger Samuel, energipedagog på Gävle Energi.

Webbsidan ska göra det enkelt för pedagogerna i Gävle kommun att exempelvis göra intresseanmälan för studiebesök på våra anläggningar eller boka en föreläsning för barngrupper i skolan. Webbsidan ska lanseras inom kort och intentionen är att fler som arbetar med likande frågor ska kunna få en plats inom Hållbarhetsspåret i framtiden.
– Vi arbetar allihop för att ge barn och elever kunskap för att klara nutidens och framtidens hållbarhetsutmaningar, säger Samuel.

Miljöpedagoger utbildar i miljö och hållbarhet. Foto: Gästrike Återvinnare

Vill din skolklass ha ett besök av vår energipedagog? Läs mer här.

Läs mer om energipedagogens arbete i en annan artikel här.

Tillsammans gör vi skillnad!

Det här är nummer 13 av 100 framsteg som vi gör för en bättre morgondag. Här kan du läsa mer om varför vi tycker det är viktigt att göra skillnad. #100framsteg

Publicerades den 5 augusti, 2020.

Gå till nyhetsarkiv