Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Nu kan du läsa Gävle Energis års- och hållbarhetsredovisningen för 2019.

Vi blickar framåt med stolthet efter ett rekordår för omsättning och resultat, ett högt förtroende från våra kunder, att vi är en fortsatt attraktiv arbetsplats och för att vi bidrar till en mer hållbar värld.

Vi lyfter även blicken och tar sikte på det globala målen. Med de globala målen har världens ledare förbundit sig att uppnå tre saker fram till år 2030: att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Med hjälp av de globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen och den sista att lösa klimatkrisen. Flera av målen är grundläggande för vår verksamhet och har en tydlig koppling till vår vision.

Här hittar du års- och hållbarhetsredovisningen för 2019.

Publicerades den 28 april, 2020.

Gå till nyhetsarkiv