Fossilfritt på Gävles gator

Vår fordonsflotta är nu helt fossilfri. Alla våra tjänstefordon går på el, gas eller HVO.

Fossilfria resor och transporter

Gävle kommun har som mål att år 2020 ska kommunkoncernens resor och transporter vara fossilfria. I och med detta har vi under de senaste tio åren gjort en omställning från fossildrivna tjänstefordon till fossilfria alternativ. Idag är hela vår fordonsflotta driven genom el, gas eller biodiesel (HVO) och vi har på så sätt kommit en lång bit på vägen mot ett helt fossilfritt företag.

– Vi har haft som mål att vara loket i kommunkoncernen, att verkligen gå i framkant och se till att alla bilar vi har ska bli fossilfria, berättar Thomas Hansson, infraservicechef på Gävle Energi.

– Det har vi klarat av och vi har nu ändrat målet lite grann.

Målen följs upp

– Nu handlar det om att vi verkligen ska förse våra fordon med förnybara drivmedel, genom att följa upp per bil att man verkligen tankar till exempel HVO och inte diesel, även om bilen i sig är gjord att klara av båda.

– Det är en övervägning mellan effektivitet och resurs, säger Thomas och förklarar att det i nuläget bara finns ett ställe att tanka gas i Gävle, även om en till mack är på tapeten.

Fler fossilfria projekt

Tillsammans med Ekogas har vi sedan 2010 använt Gävlebornas matavfall till att producera biogas som invånarna sedan kan tanka sina gasbilar med.

Idag har Gävleborna även en större möjlighet att välja elbilar istället för fossildrivna bilar, tack vare vårt projekt med laddstolpsinfrastrukturen i Gävle. Läs mer om elbilsladdning här.

Nu kan alltså Gävleborna med gott samvete se Gävle Energi-bilarna köra runt, och veta att vi redan har planer för att i framtiden kunna utvecklas ännu mer.

Publicerades den 8 maj, 2019.

Gå till nyhetsarkiv