Planerar du att bygga nytt?

Vi kan hjälpa dig med el under byggnationen.

Bra att veta innan du gräver

Läs mer här om vilka tillstånd och regler som gäller.

Tillstånd och regler

Innan du ska gräva måste du ansöka om tillstånd från Gävle kommun. Du behöver även ta del av våra regler som gäller vid markarbeten nära ledningar och anläggningar.

Läs mer

Elanslutningspriser

Priserna visar inklusive moms.

Elanslutning 16 – 25 A

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inklusive moms Avgift (kr) exklusive moms
0 – 200 meter 27 625 22 100
200 – 600 meter 27 625 kr + 236,25 kr/meter 22 100 kr + 189 kr/meter
600  – 1200 meter 122 125 kr + 505 kr/meter 97 700 kr + 404 kr/meter
1200 -1800 meter 211 375 kr + 300 kr/mete 169 100 kr + 240 kr/meter
Över 1800 meter  Offert lägst 605 125 kr Offert lägst 484 100 kr


Elanslutning 35 – 63 A

Avstånd till närmaste anslutningspunkt Avgift (kr) inklusive moms Avgift (kr) exklusive moms
35 – 63 A (zon 1: tom 200 meter) 47 500 38 000
35 – 63 A (zon 2: 200 –  400 meter) 81 250 65 000
35 – 63 A (zon 3: 400 –  600 meter) 115 000 92 000
35 – 63 A (zon 4: längre än 600 meter) Offert Offert

Tillämpningsbestämmelser
Priset grundas på fågelvägsavståndet till närmaste elektriskt möjlig anslutningspunkt. Kunden ansvarar för schakt, förläggning av kabelrör och återfyllning över egen tomtmark. Fasad- eller markmätarskåp ingår inte i ovanstående priser.