Oseriös telefonförsäljning

Det finns ett fåtal aktörer inom elbranschen som använder sig av tveksamma försäljningsmetoder som i sin tur ger hela elbranschen ett dåligt rykte.

Exempelvis kan det röra sig om påträngande telefonförsäljning eller fullmakter man inte vet att man gett sitt medgivande till. Det händer också att oseriösa säljare påstår att de ringer från oss eller har ett samarbete med oss på Gävle Energi.

När vi ringer våra kunder i försäljningssyfte är telefonnummerformatet alltid 026 – 17 XX XX. Om du är osäker är du förstås alltid välkommen att kontakta vår kundservice för råd så hjälper vi dig. 

Var uppmärksam på oanmälda försäljare av el

Försäljning av el genom dörrknackning kan ofta upplevas oseriös och vilseledande. Vi känner ett ansvar över att skydda dig som konsument mot ojusta försäljningsmetoder. Ibland får vi information om att vårt varumärke används för att stärka andras försäljningsargument och då vill vi gärna undersöka detta. Hör gärna av dig till oss om du blir misstänksam eller om du råkat skriva under ett avtal som du ångrar. Vår kundservice kan informera dig om dina rättigheter och hjälpa till vid behov, oberoende vem du har som elhandelsföretag.

Vad kan vi hjälpa dig med? Vad kan vi hjälpa dig med?

Vad är en fullmakt?

Om du har blivit kontaktad av en försäljare av något slag exempelvis via telefon eller dörrknackning och i samband med detta ingått ett avtal samt lämnat en fullmakt till företaget, så innebär det att du har lämnat rättigheter till elhandelsföretaget att utföra det som sägs i fullmakten. Oftast i detta sammanhang avser fullmakten att teckna ett elhandelsavtal samt säga upp nuvarande avtal hos ditt befintliga elhandelsföretag. En fullmakt innebär alltså att det ger ett ombud rätten att utföra handlingar i annans namn. En fullmakt kan vara både muntlig och skriftlig.

Ibland är fullmakten inskriven i villkoren i ett avtal, läs därför alltid igenom avtalsvillkoren innan du tecknar ett elavtal för att se om du även lämnar en fullmakt som ger elhandelsföretaget rätt att agera i ditt ställe. Hur fullmakten är utformad bestämmer vilken rätt du ger företaget, därför är det viktigt att kontrollera så du inte ger företaget mer rättigheter än nödvändigt för ändamålet.

Här kan du läsa mer om fullmakter.

Stoppa en fullmakt

Om inget slutdatum finns angivet i fullmakten innebär det att du själv behöver återkalla fullmakten för att den ska sluta gälla. Genom att återkalla en fullmakt förhindrar du att den inte används mot din vilja till att ingå nya avtal eller säga upp avtal i ditt namn.

Du kan enklast återkalla en fullmakt genom att begära att den tas tillbaka genom att mejla företaget som begärt fullmakten med information om att du vill återkalla fullmakten. Be alltid om en bekräftelse på att fullmakten är återkallad.

Ångerrätt

Om du som konsument har ingått elavtal på distans eller utanför företagets affärslokaler, exempelvis över telefon, internet eller ute på stan har du vanligtvis 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Det innebär att du, genom att kontakta ditt nya elhandelsföretag, har rätt att frånträda avtalet.

Du ångrar avtalet genom att skriftligen meddela företaget att du ångrar dig, exempelvis genom mejl eller brev. Det är viktigt att du tydligt skriver att du vill åberopa din ångerrätt och ångra avtalet samt spara eventuell dokumentation tills du fått bekräftat att avtalet är ångrat.

Om du vill skicka brev kan du använda Konsumentverkets standardmall för ångerrätt.

Telefonförsäljning kräver skriftligt godkännande

Vid telefonförsäljning krävs det att du som konsument skriftligen accepterar avtalet efter telefonsamtalet med elhandelsföretaget. Ett elavtal som inte har ingåtts på detta sätt för konsumenter är därför ogiltigt och du är då inte skyldig att betala för några tjänster.

Kravet på skriftligt godkännande gäller endast när elhandelsföretaget har tagit initiativ till telefonsamtalet och gäller inte när konsumenten har ringt upp elhandelsföretaget. Kravet på skriftligt godkännande har tillkommit för att ge ett ökat skydd för konsumenter som ingår avtal via telefonförsäljning.

Här kan du läsa mer om skriftlighetskravet.

Det finns några elhandelsföretag som det har klagats mycket på hos Konsumenternas energimarknadsbyrå. Läs gärna listan som byrån publicerat på deras webbsida.

Det kan även cirkulera virus som skapar falska webbenkäter där vi ser ut att vara avsändaren. Till exempel kan kunden erbjudas en vara till mycket lågt pris i utbyte mot att svara på några enkla frågor. Observera att vi har ingenting med dessa enkäter att göra. Därför uppmanar vi alla att inte fylla i den här typen av enkäter.

Enkäterna är ett bedrägeriförsök i syfte att få deltagare att lämna ut information, som till exempel kontonummer. För att vara på den säkra sidan bör man spärra sina kontokort om man har lämnat ut kontokortsuppgifter.

Hur blir jag av med viruset om dessa enkäter börjar visas?

Vi rekommenderar att du rensar din webbhistorik (cache) för din webbläsare. Skanna sedan din dator med ett anti-malware program för att bli av med viruset. Ett gratis alternativ hittar du här.

Vad gör jag om jag svarat på enkäten och får fakturor?

Information om hur du kan bestrida falsk avtalsskrivning kan du läsa om här.

Exempel på hur en falsk webbenkät samt spam i mobilen kan se ut.

Så här kan en falsk webbenkät respektive spam i mobilen se ut.