Oftast ser det normalt ut, men rätt vad det är så ser man att det har gått åt massor av el eller vatten någonstans, och på så vis kan vi hitta fel som behöver åtgärdas.

Enklare att upptäcka energibovar

I bostadsrättsföreningen finns 69 lägenheter och en samlingslokal. Med tjänsten Energiuppföljning skickas en sammanställning av hela föreningens användning av el, fjärrvärme och förbrukning av kallvatten varje månad.

När saker går sönder är det lätt hänt att de blir energibovar och det har föreningen märkt av. En gång var det en friskluftsfläkt i samlingslokalen som hade en trasig termostat, vilket gjorde att den stod på full blås dygnet runt. En annan gång var det en timer till en motorvärmare som slutat fungera, och som slukade många kilowatt på grund av det.

Tack vare energiuppföljningen kunde man se att energianvändningen hade gått upp ovanligt mycket, och började därför söka efter felen.

Små förändringar gör stor skillnad

För några år sedan upptäcktes det att kurvan för vattenförbrukningen var hög. Den gången berodde det på att det var många toaletter som stod och rann. Detta löstes genom att byta packningen på toaletterna så att det slutade rinna, och på så sätt tjänade de in 150-200 kubikmeter vatten varje månad.

– När man ser att förbrukningen går upp får man göra lite detektivarbete för att hitta felet och åtgärda det. I längden gör vi besparingar tack vare att vi hittar de här felen och utan energiuppföljningen hade vi inte vetat om dem, säger Kjell.

Tydliga resultat

När föreningen bytte ut all belysning i området till energisnåla LED-lampor syntes en tydlig nedgång av elanvändningen i uppföljningen. Att byta ut lamporna var förstås inte gratis, men i uppföljningen kunde man tydligt se att de i längden skulle göra en besparing med de energieffektivare lamporna.

– Det är väldigt roligt att kunna se framgångarna när man gör sådana förändringar, avslutar Kjell.

Energirapporter Spara energi genom en utvärdering av din energianvändning.