fbpx

Om elhandel

Om elhandel

All vår el är 100 % förnybar. Det innebär att elen kommer från källor som vatten, vind och biobränsle. Det är ett av våra många bidrag till att skapa en bättre miljö och en hållbar framtid.


Om Gävle Energi Elhandel

Gävle Energi Elhandel drivs som ett eget aktiebolag och ägs av Gävle Energi AB och Söderhamn Nära AB. Verksamheten i Gävle bedrivs under bifirman Gävle Energi Elhandel. I Söderhamn bedrivs verksamheten under namnet Söderhamn Nära Elhandel.

Elhandelspris

Som elhandelskund betalar du ett grundpris för den el du förbrukar. Elpris anges i ören per kilowattimmar (kWh). En kilowattimme motsvarar förbrukningen hos en 20 watts lampa som lyser i 50 timmar.

Priset som elhandelsföretaget erbjuder när du tecknar avtal utgår ifrån förändringarna på den Nordiska elmarknaden. I de fasta avtalen ingår en avgift för elcertifikat i elpriset. I rörligt avtal tillkommer avgiften för elcertifikat. På den totala kostnaden tillkommer också moms.

Historiskt månadsjusterat elcertifikatspris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften.

Alla priser nedan visas i öre/kWh.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Januari 2,92 2,89 4,22 3,45 2,17 5,54 0,52
Februari 2,73 2,72 4,27 2,96 2,50 6,44 0,73
Mars 2,88 2,58 4,04 1,85 3,12 4,55 0,58
April 3,22 2,23 3,46 1,87 3,26 2,95
Maj 2,89 2,25 3,57 2,06 3,57 2,01
Juni 2,80 2,39 3,63 2,06 5,10 1,78
Juli 2,89 2,34 3,28 1,58 5,23 1,68
Augusti 2,86 2,30 3,23 1,52 5,25 2,08
September 2,97 2,28 3,30 1,77 6,68 2,01
Oktober 2,97 2,42 3,79 1,68 7,40 1,74
November 2,94 2,72 3,76 1,77 6,81 2,15
December 2,82 2,61 3,66 2,06 5,66 1,41

Om Gävle Energi Elhandel

Gävle Energi Elhandel drivs som ett eget aktiebolag och ägs av Gävle Energi AB och Söderhamn Nära AB. Verksamheten i Gävle bedrivs under bifirman Gävle Energi Elhandel. I Söderhamn bedrivs verksamheten under namnet Söderhamn Nära Elhandel.

Elhandelspris

Som elhandelskund betalar du ett grundpris för den el du förbrukar. Elpris anges i ören per kilowattimmar (kWh). En kilowattimme motsvarar förbrukningen hos en 20 watts lampa som lyser i 50 timmar.

Priset som elhandelsföretaget erbjuder när du tecknar avtal utgår ifrån förändringarna på den Nordiska elmarknaden. I de fasta avtalen ingår en avgift för elcertifikat i elpriset. I rörligt avtal tillkommer avgiften för elcertifikat. På den totala kostnaden tillkommer också moms.

Historiskt månadsjusterat elcertifikatspris

Avgiften för elcertifikat ändras månadsvis utifrån kvotplikt samt marknadspris på elcertifikat. Nedan kan du se prisutvecklingen för avgiften.

Alla priser nedan visas i öre/kWh.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Januari 2,92 2,89 4,22 3,45 2,17 5,54 0,52
Februari 2,73 2,72 4,27 2,96 2,50 6,44 0,73
Mars 2,88 2,58 4,04 1,85 3,12 4,55 0,58
April 3,22 2,23 3,46 1,87 3,26 2,95
Maj 2,89 2,25 3,57 2,06 3,57 2,01
Juni 2,80 2,39 3,63 2,06 5,10 1,78
Juli 2,89 2,34 3,28 1,58 5,23 1,68
Augusti 2,86 2,30 3,23 1,52 5,25 2,08
September 2,97 2,28 3,30 1,77 6,68 2,01
Oktober 2,97 2,42 3,79 1,68 7,40 1,74
November 2,94 2,72 3,76 1,77 6,81 2,15
December 2,82 2,61 3,66 2,06 5,66 1,41
Frågor och svar

Energiskatt är en form av punktskatt som du betalar på din elnätsfaktura. Den går till att bygga upp en ekonomisk buffert så att staten kan dela ut stöd till drabbade vid bland annat naturkatastrofer, större strömavbrott och olyckor. Energiskatten i Sverige är olika beroende på var i landet du bor.

Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan, enligt beslut från riksdagen.

Elcertifikat är ett verktyg för att nå miljömålen kring förnybar energi. Sveriges mål är att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020, enligt en energiuppgörelse som regeringen gjorde i februari 2009.

Bakgrunden till elcertifikaten är att alla som använder el, så väl privatpersoner som företag, ska vara med och betala för utvecklingen och utbyggnaden av förnybara energikällor. Elcertifikatsavgiften ingår som en del av det konkurrensutsatta elpriset som du betalar till ditt elhandelsföretag.

De nordiska länderna, förutom Island, har en gemensam avreglerad marknad, Nord Pool, där aktörer som Gävle Energi kan sälja och köpa sin el. I princip alla Sveriges elhandelsbolag köper sin el här, antingen själva eller genom partners och ombud. I Europa anses den nordiska marknaden vara den mest utvecklade, och står ofta förebild för nya avregleringar av länders elmarknader.

En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

Som elkund har du två avtal för din el, ett elnäts- och ett elhandelsavtal.

Elnätsavtalet har du med företaget som äger och underhåller det lokala elnätet i det område där du bor.

Elhandelsavtalet avser kostnaden för elen du använder i din bostad. Du är fri att välja från vilket elhandelsföretag du köper din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare. Har du Gävle Energi som både elnätsföretag och elhandelsföretag får du din elräkning på en och samma faktura.

Frågor och svar