Som bolagsjurist bör man tycka om utmaningar och gilla att sätta sig in i nya problem

Hur ser vardagen ut för en bolagsjurist?

Som annan administrativ personal tillbringar jag självklart mycket tid bakom datorn. Det blir mycket avtalsfrågor bland annat. Eftersom Gävle Energi är ett kommunalt bolag kan det vara så att folk begär ut en allmän handling, då kan det vara så att jag kan behöva stötta i det och i hur vi ska agera. Sedan får jag ju såklart frågor internt från organisationen om hur man måste göra eller hur ska vi göra i just den här situationen.

Sedan arbetar jag dagligen åt hela koncernen, vilket betyder jag är involverad i frågor som inte enbart rör just Gävle Energi, utan även GavleNet med mera, något som jag tycker är väldigt roligt att jag får göra som bolagsjurist.

Hur kommer det sig att du blev bolagsjurist?

Innan jag började som bolagsjurist jobbade jag som inköpsansvarig och ansvarade för inköpsfrågor inom Söderhamns kommun. Men efter 3 år av pendling mellan Gävle och Söderhamn kände jag att det började ta på krafterna och jag ville skaffa mig ett jobb i Gävle. 

Så som jag såg det hade jag två vägval när det kom till min karriär, antingen att gå vidare som upphandlingschef eller att gå över till att renodlat börja jobba med juridik. I och med att jag är utbildad jurist och har en utbildning inom affärsjuridik från Linköpings universitet så blev det så att jag tog steget att till att börja jobba som bolagsjurist. Något som jag är glad att jag gjorde.

Vad är det bästa med ditt yrke?

Det bästa med att vara bolagsjurist skulle jag nog säga är bredden på frågorna man arbetar med, det är både högt och lågt. Vissa frågor kan vara lätta, medan andra frågor kräver mer. Vi har till exempel suttit med ett avtal i nu närmare ett år, medan andra frågor kan jag lösa på en timme. Den variationen uppskattar jag. 

Vilka egenskaper är bra att ha inom ditt yrke?

Det kan vara bra för en bolagsjurist att ha något form av helhetsperspektiv, inte var den som fastnat helt i detaljfrågor. Att kunna vara duktig på att prioritera och samtidigt vara kapabelt till att se helhetsbilden och kunna fånga upp saker under tiden man arbetar, anser jag också är en viktigt egenskap att ha. Sedan är egenskapen att snabbt kunna sätta sig in i olika frågor en bra egenskap att ha, man behöver inte ha ambition att bli expert på allting, utan att lära sig lite, men om väldigt mycket. Enligt mig bör man även som bolagsjurist tycka om utmaningar och gilla att sätta sig in i nya problem.

Hur tycker du det är att arbeta på Gävle Energi?

Jag trivs jättebra här på Gävle Energi, det är omväxlande. Jag tycker det är en väldigt bra nivå på frågorna, dem är utmanande, men på ett bra och roligt sätt. För mig är det viktigt att man trivs med både kollegor och med organisationen som stort. Man känner verkligen att kollegorna är kunniga inom sina områden, Gävle Energi är även en organisation som är bra på att samarbetar med varandra, man kompletterar varandra på ett bra sätt. Det är verkligen en bra sammansättning av kompetens här på Gävle Energi.

Lediga jobb Här kan du söka något av våra lediga jobb eller lämna en allmän intresseanmälan.
Studerande Är du intresserad av att göra praktik hos oss eller skriva ett examensarbete om oss?