Anslutning till elnätet kan ta längre tid

När du har köpt solceller är det naturligt att vilja komma i gång med egen elproduktion så snart som möjligt. Ibland kan det vara nödvändigt för oss att förstärka elnätet innan solcellerna kan anslutas, vilket kan ta tid.

I väntan på att förstärkningsarbeten utförs kan en lösning vara anslutning med nollinmatning av din solcellsanläggning.

Egen produktion utan överskott

Under tiden som förstärkningsarbetet pågår, erbjuder vi nu möjligheten att producera el för egen förbrukning. Du installerar anläggningen utan att mata in överskottet på nätet.

Om du inte vill eller kan utnyttja möjligheten till nollinmatning måste din solcellsanläggning vara avstängd tills dess att våra åtgärder i elnätet är klara och vi meddelat att du kan starta anläggningen.

Ytterligare utrustning kan behövas

För att nollinmatning ska kunna göras behöver solcellsanläggningen oftast kompletteras med en smart elmätare. Det är en mätare som mäter din totala konsumtion och produktion, samt kan kommunicera och styra anläggningen genom så kallad dynamisk effektreglering. Det är inte alltid självklart att din solcellsleverantör erbjuder lösningen.

Kontakta din solcellsleverantör

Om du är intresserad av nollinmatning behöver du kontakta din solcellsleverantör. Se om lösningen är möjlig och undersök vilka eventuella kostnader som kan tillkomma. Gävle Energi ersätter inte kostnader eller produktionsbortfall till följd av att elnätet behöver åtgärdas.

Solcellsinstallation
– Steg för steg
Vi går igenom hur solcellsinstallationen går till, steg för steg.

Vanliga frågor och svar om nollinmatning

Elnätet behöver ofta förstärkas eller byggas om i landsbygdsnät med äldre luftledningar och där det är längre avstånd till närmaste nätstation. Det kan också bero på att många i närområdet redan har anslutit produktionsanläggningar, vilket innebär att det befintliga elnätet inte klarar av att ta emot fler produktionsanläggningar utan att det blir överbelastat, eller att god elkvalitet inte kan upprätthållas.

Ibland tar ombyggnader och förstärkningsåtgärder lång tid. Det kan till exempel bero på att vi behöver bygga nya nätstationer eller byta ut nedgrävda kablar med för liten area. Vi kan behöva anlita entreprenörer i en upphandling. Marken ska kontrolleras och markavtal ska ordnas. Vi kan behöva komma överens med andra myndigheter, till exempel Trafikverket. I alla led kan handläggningstider bli långa, och det ligger inte alltid i vår kontroll.