Typ av laddareEffektPris inklusive moms
Laddstolpe22 kW*
Snabbladdare>50 kW*

Tänk på att parkeringsavgiften betalas separat.

*Undantag kan förekomma för vissa publika laddare, där andra aktörer bestämmer priset för laddning.