Tillgänglighet för gavleenergi.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda vår webbplats. Här hittar du en beskrivning av hur vi uppfyller lagen om tillgänglighet och eventuella kända tillgänglighetsproblem. Du kan också rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dom.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om det finns information på gavleenergi.se som du behöver och som inte är tillgängligt för dig är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss genom att mejla till tillganglighet@gavleenergi.se eller via telefon 026-17 85 75.

Rapportera brister

Kontakta oss om du på grund av ovanstående, eller av andra brister som inte uppfyller tillgänglighetskraven, hindras från att ta del av vår digitala service.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi kommer att försöka åtgärda problemen och se till att du får den digitala service du har rätt till.

Tillsyn

Du kan vända dig till Myndigheten för digital förvaltning om du inte är nöjd med hur vi uppfyller kraven på tillgänglighet.

Anmäl bristande tillgänglighet till Myndigheten för digital förvaltning

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt enbart delvis tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven
  • Vissa avsnitt på webbplatsen har inkonsekvent navigation. Arbete med att förbättra detta pågår.
  • Vissa bilder på webbplatsen saknar alt-text. Vi arbetar kontinuerligt för att komplettera med och förbättra befintliga texter för alla bilder.
  • Det förekommer tidigare inspelade filmer på webbplatsen som inte är textade. Vi arbetar med att ta fram rutiner och verktyg för att kunna erbjuda textning i nyproducerade filmer.
  • Vissa av våra formulär och e-tjänster följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Vissa av våra webbutbildningar följer inte tillgänglighetsprinciperna. Dessa kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.
  • Vissa inhämtade system till webbplatsen följer inte tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förbättras vid kommande upphandlingar.
  • Webbplatsen hämtar in information från andra webbplatser via iframes. En del av dessa är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar kontinuerligt med justeringar för att kunna erbjuda tillgänglighetsanpassade inramade webbplatser.

Åtgärder

Vi arbetar kontinuerligt för att webbplatsen ska uppfylla lagkraven. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 maj 2024.

Oskäligt betungande anpassning

Gävle Energi AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Gävle Energi har en stor mängd e-tjänster och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla e-tjänster uppfyller därför inte kraven i nuläget. Arbete pågår.
  • Gävle Energi har en stor mängd dokument och det krävs ett omfattande arbete för att åtgärda samtliga. Alla dokument uppfyller därför inte kraven i nuläget. Arbete pågår.
  • Gävle Energi har en del inhämtade system till webbplatsen som inte följer tillgänglighetsprinciperna. Detta kommer att förbättras vid kommande uppdateringar.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av gavleenergi.se.

Senaste bedömningen gjordes den 9 oktober 2023.
Redogörelsen uppdaterades senast den 9 oktober 2023.