Vanliga frågor just nu

Varför erbjuder ni inte fast elpris?

Fastprisavtal på paus
Just nu är energimarknaden rejält svängig och priset för el varierar mycket. Det gör att vi för tillfället har valt att pausa våra fastprisavtal. Särskilt kunder i elområde 3 och 4 påverkas av de varierande elpriserna. Gränsen mellan område 2 och 3 går precis norr om Gävle.

En del elhandelsföretag fortsätter att erbjuda fastprisavtal med längre bindningstider, och historiskt sett, ovanligt höga priser. Hos oss kan du istället välja mellan ett rörligt elpris och ett timpris. Vi vet i dagsläget inte när vi kommer att erbjuda andra avtalsformer igen men följer utvecklingen noga för att kunna erbjuda dig flera olika alternativ.

Läs mer om de olika avtalen på denna sida.

Hur kommer elpriserna se ut i framtiden?

I skrivande stund (september 2022) har terminspriserna (som sätter priset för fasta avtal och är marknadens förväntan om framtida elpriser) för återstoden av 2022 och för 2023 fallit kraftigt i pris sedan toppnoteringarna 26e augusti. Orsaken är flera till nedgången, bl.a. förväntar sig marknaden en kraftigt konjunkturnedgång med minskad konsumtion som följd, generella energibesparingsåtgärder i flera länder, risk för att EU förändrar marknadsförutsättningarna, vilket har en psykologisk effekt på priset. Det vi kan konstatera att trots nästan en halvering av terminspriserna för återstoden av 2022 och 2023 så är det i flera länder så att elpriset ligger långt över vad marginalkostnaden för t.ex. gaskraft är (vilket normalt sett är det som sätter elpriset på marginalen i flera länder). Elmarknaden räknar alltså fortsatt med att konsumtionsminskning är det som kommer att sätta elpriset för stora delar av kommande vinter i södra Sverige och stora delar av Europa. Magasinsfyllnad i vattenkraftsdammarna i de sydvästra delarna av Norge är fortsatt bekymmersamt låga (20% sannolikhet för ransonering i höst). Sverige är i detta perspektiv bättre förberedda (med en mer diversifierad elproduktion) än stora delar av Europa. Men den kontinentala prisbilden smittar av sig även till våra priser.

Prisrörelserna på alla energimarknader är väldigt stora och marknaden förväntar sig fortsatt stora rörelser på elmarknaden i närtid. De höga priserna vi sett den senaste tiden samt de höga priserna som förväntas  de närmsta året gör att det snabbt byggs ny produktion, vilket gör att vi sannolikt på sikt får se mer normaliserade priser.


Följ utvecklingen på elmarknaden här
Hur gör jag en flyttanmälan?

Registrera utflytt och inflytt
Om du ska flytta mellan två bostäder kan du ta med, teckna nytt och säga upp avtal på en och samma gång genom att skicka in en flyttanmälan på Mina sidor eller i vår app, snabbt och smidigt.
Gå till flyttanmälan på Mina sidor och logga in med BankID, därefter hamnar du direkt in i flyttanmälan.
I appen – gå till Genvägar via startsidan, svajpa till ”E-tjänster”, där hittar du Flyttanmälan.

Registrera inflytt eller teckna nytt
Om du inte är kund sedan tidigare eller är kund och vill lägga till en ny adress, exempelvis fritidshus eller en ytterligare bostad, behöver du teckna nya avtal.
Teckna avtal här på vår webb

Uppsägning och inte fortsätta vara kund
Om du ska flytta ut, utan att ta med dina befintliga avtal eller teckna nya, behöver du göra en uppsägning. Kanske säljer du fritidshuset, flyttar sambo, eller till en adress dit vi inte kan leverera några tjänster.
Säg upp avtal här på vår webb

Se fler frågor och svar

Kontakta oss här

Gävle Energi hanterar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen. Läs mer på gavleenergi.se/gdpr