fbpx

Vilka rättigheter har du som konsument?

Här har vi samlat information som kan vara till hjälp.

Konsumenträtt

Vår kundservice hjälper dig med alla sorters kundärenden. Oavsett vad ärendet gäller så rekommenderar vi att du kontaktar dom i första hand. Om du ändå skulle känna dig missnöjd över hur vi hanterat ditt ärende, eller anser dig blivit illa behandlad av oss, så ska du givetvis få framföra din åsikt vidare. Här finns information om var du då kan vända dig.

Kundservice

Genom vår kundservice får du snabb hjälp med att kontakta rätt person hos oss som bäst kan hjälpa dig med ditt ärende.

Ångerrätt

Efter att vi har skickat avtalsbekräftelsen till dig har du alltid 14 dagars ångerrätt. Kontakta vår kundservice om du vill ångra ditt avtal eller använd konsumentverkets blankett för ånger. Mer information om distansavtalslagen hittar du på konsumentverkets webbsida.

Kundservicechef

Om du av någon anledning skulle vara missnöjd med hur du blivit behandlad av vår kundtjänst, finns en kundservicechef att vända sig till i andra hand. Kundservicechefen kan hjälpa dig med frågor, klagomål, synpunkter och även bistå med hjälp att ta eventuella frågor vidare externt.

Efter att du varit i kontakt med vår kundservice eller kundservicechef kan du givetvis ta din fråga vidare till en extern part. Det finns en rad myndigheter och instanser som hjälper dig med rådgivning och omprövning utifrån gällande konsumentlagstiftning.

Konsumenternas Energimarknadsbyrå
En självständig byrå som kostnadsfritt ger information, råd och vägledning i energifrågor. Vi rekommenderar att du talar med Konsumenternas energimarknadsbyrå om du är missnöjd med något som Gävle Energi beslutat.
www.energimarknadsbyran.se

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
Till Allmänna Reklamationsnämnden kan du vända dig för hjälp i olika konsumenttvister. Denna statliga myndighet prövar ditt ärende opartiskt och kostnadsfritt.
www.arn.se

Energimarknadsinspektionen (EI)
Energimarknadsinspektionen är en tillsynsmyndighet. De tar emot dina synpunkter angående till exempel el- och fjärrvärmemarknaden. De inspekterar bland annat våra nätavgifter, såsom anslutningsavgifter och vår leveranskvalitet.
www.ei.se

Kommunala konsumentvägledare
Kommunen bistår i regel med rådgivare som är kostnadsfria, opartiska och kan ge dig råd angående något Gävle Energi beslutat om. Vi rekommenderar att du kontaktar din kommun och frågar efter deras konsumentvägledare.

Energirådgivare
Hos din kommun kan du få oberoende energirådgivning. På Energimyndighetens sida hittar du energirådgivaren för din kommun.
www.energimyndigheten.se

Läs mer
Ove Nilsson
Kundservicechef

026-17 85 27
ove.nilsson@gavleenergi.se

Behandling av personuppgifter

GDPR och behandling av personuppgifter.

Vi värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Därför har vi tagit fram en personuppgiftspolicy. Policyn utgår från dataskyddsförordningen GDPR, General Data Protection Regulation, och ersätter Personuppgiftslagen, PUL.

Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis för marknadsföring, uppföljning och information samt för att utföra kund- och marknadsanalyser.

Du har rätt att neka till att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan avsäga dig det.

Enligt lag behandlar vi bara personuppgifter när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och/eller lagar. Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

 • Kontaktuppgifter, till exempel namn, telefonnummer, e-postadress
 • Personnummer
 • Användarnamn
 • Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter
 • Uppgifter som du registrerade självmant och uppgifter du lämnar via samtycke
 • Innehåll som du själv publicerar, så kallat användargenererat innehåll
 • Debiteringsgrundande information, till exempel avtal och mätvärden
 • Information om din anläggning/bostad/lokal
 • Information om din datatrafik som genereras via bredband, till exempel IP-adress
 • All avtalsrelaterad information
 • Övrig frivilligt lämnad information i fritextfält via kontaktformulär eller liknande.

Ditt samtycke

Vid behov kommer vi att inhämta ditt samtycke innan vi börjar att behandla dina personuppgifter. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Vi samlar in dina personuppgifter på följande sätt

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som du lämnar i samband med att du tecknar avtal med oss
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anmäler dig till nyhetsbrev och andra utskick
 • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och undersökningar
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss eller besöker oss.
 • Uppgifter som registreras då du väljer att följa oss och/eller kommentera på våra sociala medier.

Hantering av personuppgifter

Vi har rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast medarbetare och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

I fråga om känsliga personuppgifter har vi skapat särskilda behörighetskontroller som gör att endast ett begränsat antal medarbetare har tillgång till dina personuppgifter, vilket innebär ett högre skydd för dig och dina rättigheter.

Våra IT-system har din integritet i fokus och skyddar mot intrång, förstöring samt andra händelser som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

Personuppgifter till tredje part

Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi speciella avtal såsom personuppgiftsbiträdesavtal och sekretessavtal som säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Gävle Energi är personuppgiftsansvariga, vilket innebär att bolaget är ansvarigt för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.

Frågor och insyn

Gävle Energi strävar efter att all information vi behandlar ska vara korrekt. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Om du vill läsa vår integritetspolicy i sin helhet, så finns den här.

Dataskyddsombud
Patrik Jonasson
Telefon 070-924 92 50
dataskyddsombud@gavleenergi.se

Läs mer

Cookies

Vi använder cookies på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator när du besöker en webbsida.

Cookies används till en del funktioner på webbplatsen som förbättrar våra webbsidor för användaren eller ger oss statistik och data om hur vår site används. Det finns normalt två olika typer av cookies. Den ena typen är en så kallad permanent cookie som sparar en fil på användarens enhet tills dess att filen tas bort. Den andra typen är en så kallad sessionscookie som försvinner när användaren avslutar sin webbläsare.

Hur tar man bort cookies?

Användaren av webbläsaren kan själv välja om denne inte vill acceptera cookies. Detta görs genom inställningar direkt i webbläsaren. Där kan användaren oftast (beroende av webbläsare) välja att inte ta emot cookies. Alla webbläsare är dock olika och fungerar på lite olika sätt. Som standard är de flesta webbläsare inställda på att acceptera coookies. Kom ihåg att om du väljer att stänga av cookies kan vissa tjänster fungera sämre eller sluta att fungera helt. Hur man stänger av cookies beror på vilken webbläsare man använder, för mer information besök webbläsarens webbsida. Ofta finns även ett hjälpavsnitt i menyfliken på webbläsaren.

För mer detaljerad information om cookies, se www.pts.se.

Våra cookies

Nedan hittar du mer information om våra system som använder och samlar in cookies.

Hur använder vi Google Analytics?

Vi använder analysverktyget Google Analytics som samlar in cookies för att samla in information om hur användaren använder webbplatsen. Google Analytics är ett tekniskt analysverktyg från Google Inc som är ett vanligt analysverktyg på webbsidor. Datan sparas på servrar i USA och Google kan överföra insamlad information till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Som exempel samlas data in för att analysera vilka delar av webbplatsen som oftast besöks eller vilken tidpunkt och från vilken enhet. Syftet är att analysera webbplatsens användande och på så sätt förbättra användarupplevelsen. All data som samlas in via Google Analytics är helt anonymiserat och varken vi eller Google kan koppla insamlad data till en enskild användare. IP-adressen fångas och anonymiseras genom att maska delar av IP-adressen. Detta är en inställning som vi har valt att göra för att göra IP-adressen anonym. Mer information om Google Analytics finns på: https://developers.google.com/analytics/resources/concepts/gaConceptsCookies

Hur använder vi Hotjar?

Vi använder Hotjar för att bättre kunna förstå våra användares behov och optimera vår service och upplevelse för våra användare. Hotjar är en teknisktjänst som hjälper oss att bättre förstå våra användares upplevelse (t.ex. hur mycket tid de spenderar på vilka sidor, vilka länkar de väljer att klicka på, vilka användare som inte gillar en viss funktion, etc.) Det gör det möjligt för oss att utveckla och behålla vår service med användaråterkoppling. Hotjar använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarnas beteende och deras enheter (i synnerhet enhetens IP-adress (fångad och lagrad endast i anonymiserad form), enhetens skärmstorlek, enhetstyp (unika enhetsidentifierare), webbläsarinformation, geografisk plats (endast land), föredraget språk som används för att visa vår webbsida). Hotjar lagrar denna information i en pseudonymiserad användarprofil. Varken Hotjar eller vi kommer någonsin att använda denna information för att identifiera enskilda användare eller att matcha den med ytterligare uppgifter om en enskild användare. Insamlad data sparas i 365 dagar och tas efter det bort löpande. För mer information, se Hotjars integritetspolicy genom att klicka på den här länken.

Du kan välja opt-out till skapandet av en användarprofil, vilken Hotjar lagrar data om din användning av vår webbplats och Hotjars användning och spårning av cookies på andra webbplatser genom att följa den här opt-out länken.

Hur använder vi Livechat?

Vi använder Livechat via en chatt på vår webbsida för att kommunicera med webbplatsbesökaren. Syftet är att enkelt svara på frågor och bedriva kundservice och support. Livechat är en teknisktjänst som hjälper oss att bättre kommunicera med våra användare (t.ex. vid kundserviceärenden). Livechat använder cookies och annan teknik för att samla in data om användarna för att enklare kunna erbjuda support och kundservice till webbplatsbesökaren. Livechat lagrar denna information i högst 3 månader, varefter informationen löpande tas bort. Att använda chattverktyget är valfritt och personuppgifter lämnas till oss via Livechat valfritt.

Läs mer
Annica Salander
Kommunikatör/eventansvarig

026-17 86 66
annica.salander@gavleenergi.se
Cecilia Jäderlund
Kommunikatör (föräldraledig)

026-17 86 87
cecilia.jaderlund@gavleenergi.se
Frågor och svar