Faktura och betalning

Mina sidor kan du se dina fakturor och betalstatus. Tänk på att det kan ta upp till tre bankdagar innan en betalning registreras.

Våra el- och värmefakturor skickas månadsvis i efterskott. Du betalar alltså för föregående månads energianvändning. Om du har bredband genom GavleNet faktureras du månadsvis i förskott. Då betalar du för innevarande månad som du använt ditt bredband.

När fakturan kommer beror på vilket betalsätt du har. Vi skickar ut fakturan den sjunde helgfria vardagen i månaden. Om du har e-postfaktura eller e-faktura får du fakturan samma dag. När pappersfakturan kommer beror på postgången och tar cirka tre dagar.

Mina sidor kan du se dina fakturor. Där kan du även se om dina fakturor är betalda eller inte och ändra betalsätt.

Om du bor i Gävle kan det bero på att du fortfarande har ett elnätsavtal hos oss. Det går nämligen inte att byta elnätsleverantör på samma sätt som man byter elleverantör. Gävle Energi äger och underhåller elnätet i Gävle, och därför betalas elnätsavgiften till oss och till inte din nya elleverantör. Du kan kontrollera detta genom att läsa vad fakturan avser. På Mina Sidor kan du se dina fakturor.

Kontakta vår kundservice om du har frågor.

Fakturan från oss för el och värme skickas månadsvis i efterskott. Om du har flyttat till en ny adress kan det vara slutfakturan som du har fått från oss. I fakturan kan du se vilken period energianvändningen avser.

Om du bor i Gävle och inte har flyttat till en ny adress men har bytt elleverantör, beror det på att du fortfarande har ett elnätsavtal hos oss. Det går nämligen inte att byta elnätsleverantör på samma sätt som man byter elleverantör. Gävle Energi äger och underhåller elnätet i Gävle, och därför betalas elnätsavgiften till oss och inte din nya elleverantör.

Kontakta vår kundservice om du har frågor.

Vi skickar en faktura när vi har kopplat in fjärrvärmecentralen.

Anvisningspris är ett elpris du får om du inte aktivt tecknar ett elavtal i samband med flytt till en ny adress. Priset ligger på 61,25 öre/kWh inklusive moms. En fast månadsavgift på 39 kronor tillkommer. Anvisningspriset kan ändras flera gånger per år beroende på hur marknaden ser ut. Passa på att teckna något av våra förmånligare elavtal istället.

Övergångspris är ett elpris du får om du inte tecknar om ditt elavtal när det löper ut. Priset ligger på 61,25 öre/kWh inklusive moms. En fast månadsavgift på 39 kronor tillkommer. Övergångspriset kan ändras flera gånger per år beroende på hur marknaden ser ut. Passa på att teckna något av våra förmånligare elavtal istället.

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Betalas inte fakturan i tid skickar vi ut en påminnelse till din postadress. Påminnelseavgiften kostar 60 kronor och läggs på nästkommande faktura. På Mina Sidor kan du se betalstatus. Tänk på att det kan ta upp till tre bankdagar innan en betalning registreras.

Logga in på Mina Sidor för att uppdatera dina kontakt- och faktureringsuppgifter.

Vår kundservice hjälper dig gärna med ditt ärende.

I dagsläget erbjuder vi inte vinterpris.

Timspotpris ger dig det senaste börspriset på el varje timme. Du har därmed möjlighet att sänka dina elkostnader genom att anpassa din elanvändning till perioder när elpriset är lägre. Till exempel kan du tvätta eller köra diskmaskinen på natten, när elpriset normalt sett är som lägst. Timspotpris gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid för privatperson och tre månader för företag om inte annat avtalas.

Vill du teckna timspotpris? Då ska du kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Du kan välja mellan autogiro, e-faktura, mejlfaktura och pappersfaktura. Du kan enkelt ändra betalsätt på Mina sidor eller direkt på vår webb.

Abonnemangs- och elöverföringsavgift kan liknas vid en form av transportkostnad. Du får betala en avgift för att den el du köper ska transporteras via elnätet fram till din bostad.

I abonnemangsavgiften ingår från och med 1 januari 2009 de så kallade myndighetsavgifterna. De är beslutade av Sveriges Riksdag och är detsamma oberoende av vilket elbolag du väljer.

Myndighetsavgifterna är till för att täcka statens kostnader för:

 • elsäkerhet (elsäkerhetsavgift)
 • planering av energiförsörjningen i kristid (elberedskapsavgift)
 • bevakning av skäligheten i nätavgiften (elövervakningsavgift)

Mejlfakturan ser likadan ut som pappersfakturan men kommer som en bifogad PDF i ett mejl. Den kommer fram snabbare än pappersfakturan och sparas även på Mina sidor. Byt till mejlfaktura på Mina sidor eller direkt på vår webb.

 

Med autogiro dras fakturabeloppet automatiskt från ditt bankkonto varje månad. Beloppet dras på förfallodagen som brukar infalla den sista helgfria vardagen varje månad. Fakturorna kan du enkelt se på Mina sidor och i vår app. Byt till autogiro på Mina sidor eller direkt på vår webb.

Ja, det går bra. Kom ihåg att fakturorna även går att se på Mina Sidor. Du kan enkelt ändra betalsätt på Mina sidor eller direkt på vår webb.

 

Ja, det går bra. Du får en e-faktura till din internetbank men pengarna dras automatiskt från ditt bankkonto på förfallodagen. Du kan enkelt byta betalsätt på Mina sidor eller direkt på webben.

Månadsavgift:
En fast månadsavgift som är densamma varje månad, oberoende av din elanvändning.

Elpris:
Kostnaden för den använda mängden kilowattimmar (kWh) under föregående månad med ditt avtalade elpris, kostnaden specificeras i ören per kilowattimme.

Elcertifikat:
I de fasta elprisavtalen ingår elcertifikaten i elpriset och specificeras därför inte på fakturan. I rörligt elprisavtal tillkommer avgiften för elcertifikat och den specificeras därför separat.

Moms:
På den totala kostnaden tillkommer 25 % moms.

Fast årsavgift:
Den fasta årsavgiften är en abonnemangsavgift som är densamma varje månad och beror på storleken på din huvudsäkring.

Elöverföringsavgift:
Elöverföringsavgiften är en avgift för transporten av el till din bostad och baseras på antalet kilowattimmar som du använder.

Energiskatt:
En form av punktskatt som likt elöverföringsavgiften baseras på antalet kilowattimmar som du använder.

Moms:
På det totala beloppet tillkommer även 25 % moms.

Här kan du läsa vår fakturaförklaring.

Nej, du kan däremot se dina fakturor på Mina Sidor.

Kontakta i första hand din nya bank för att få hjälp. Om det inte är möjligt hos din nya bank, kan du kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Fakturan kommer månadsvis. På Mina sidor kan du se dina fakturor.

Med e-faktura får du fakturan direkt via din internetbank och kan kontrollera och godkänna den innan pengarna dras från ditt bankkonto. Byt till e-faktura på Mina sidor eller direkt på vår webb.

Flytt

Om du har ett bundet elavtal med oss:
Vi hjälper dig att flytta med ditt befintliga elavtal oavsett var i landet du flyttar, samt teckna elnätsavtal för din nya adress. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret här.

Om du ska teckna ett nytt elavtal:
Fyll i
formuläret här, då hjälper vi dig också att teckna elnätsavtal för din nya adress. Kom ihåg att säga upp ditt gamla elavtal med tidigare leverantör.

Du är också välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med flytten.

När det är dags att flytta behöver du säga upp ditt fjärrvärmeavtal hos oss senast 15 dagar innan flytt. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret här.

Vid inflytt förutsätter det att fjärrvärme finns indraget på din nya adress. Senast 15 dagar innan flytt tecknar du ett nytt fjärrvärmeavtal här. Finns inte fjärrvärme indraget i din nya bostad kan du göra en intresseanmälan för nyanslutning genom att kontakta vår kundservice på telefon 026-17 85 75.

När det är dags att flytta behöver du säga upp ditt elnätsavtal hos oss. Det gör du enklast genom att fylla i formuläret här. Vi vill ha din uppsägning senast 15 dagar innan avtalet ska avslutas.

För att teckna ett nytt elnätsavtal till din nya bostad vill vi ha anmälan senast 15 dagar innan flytt. Teckna ett nytt elnätsavtal här.

Du är också välkommen att kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med flytten.

För att göra en flyttanmälan på ditt bredband är du välkommen att kontakta kundservice på telefon 026-17 85 75.

El

Du betalar spotpris per timme från den nordiska elbörsen, Nord Pool.

Historiska spotpriser kan du se på Nord Pools webb HÄR. Välj rätt prisområde och valuta. Du kan även se gårdagens och morgondagens spotpriser i vår app.

Utöver börspriset tillkommer:

 • Påslag 4,9 öre/kWh inklusive moms
 • Fast månadsavgift på 39 kr inklusive moms
 • Kostnaden för elcertifikat

På din faktura kommer inte elanvändningen per timme att specificeras utan där räknas allt om till en månadsförbrukning.

Anvisningspris är ett elpris du får om du inte aktivt tecknar ett elavtal i samband med flytt till en ny adress. Priset ligger på 61,25 öre/kWh inklusive moms. En fast månadsavgift på 39 kronor tillkommer. Anvisningspriset kan ändras flera gånger per år beroende på hur marknaden ser ut. Passa på att teckna något av våra förmånligare elavtal istället.

Övergångspris är ett elpris du får om du inte tecknar om ditt elavtal när det löper ut. Priset ligger på 61,25 öre/kWh inklusive moms. En fast månadsavgift på 39 kronor tillkommer. Övergångspriset kan ändras flera gånger per år beroende på hur marknaden ser ut. Passa på att teckna något av våra förmånligare elavtal istället.

Fast elpris kan vara ett bra alternativ för dig som vill slippa oroa dig för om elpriset kommer att stiga. Elpriset blir detsamma som det var när du tecknade avtalet och bibehålls under hela avtalstiden. Du kan välja ett fast elpris på ett, två eller tre år.

Fördelen med ett rörligt elpris är att du alltid kan binda till ett fastprisavtal. Det rörliga elpriset justeras varje månad efter den nordiska elmarknaden. Priset kan alltså röra sig både uppåt och nedåt från månad till månad. Rörligt elpris gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid.

I dagsläget erbjuder vi inte vinterpris.

Timspotpris ger dig det senaste börspriset på el varje timme. Du har därmed möjlighet att sänka dina elkostnader genom att anpassa din elanvändning till perioder när elpriset är lägre. Till exempel kan du tvätta eller köra diskmaskinen på natten, när elpriset normalt sett är som lägst. Timspotpris gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid för privatperson och tre månader för företag om inte annat avtalas.

Vill du teckna timspotpris? Då ska du kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

Med timmätning mäts energianvändningen varje timme. Alla elkunder kan få timmätning men ibland behöver elmätaren bytas ut av elnätsföretaget. Det kan ta upp till tre månader att byta till en timavläst elmätare och bytet är kostnadsfritt för dig som kund.

Gävle Energi köper gärna ditt överskott av el om du har en mikroproduktionsanläggning. Beroende på vad du har för förutsättningar erbjuder vi olika avtal.

Vår el kommer från 100 % förnybara energikällor så som vindkraft, vattenkraft och biobränslen. Den är helt fri från ämnen som kan skada vår miljö, som kol och olja.

För att vi ska kunna byta ditt elavtal till Gävle Energi behöver vi en fullmakt från dig. Med din fullmakt ansvarar vi för att prata med ditt nuvarande elnäts- och elhandelsbolag så att vi kan genomföra bytet åt dig.

Uppsägningstiden på rörligt elpris är en månad.

Energiskatt är en form av punktskatt som du betalar på din elnätsfaktura. Den går till att bygga upp en ekonomisk buffert så att staten kan dela ut stöd till drabbade vid bland annat naturkatastrofer, större strömavbrott och olyckor. Energiskatten i Sverige är olika beroende på var i landet du bor.

Från och med 1 januari 2018 flyttades energiskatten från elhandelsfakturan till elnätsfakturan, enligt beslut från riksdagen.

Elcertifikat är ett verktyg för att nå miljömålen kring förnybar energi. Sveriges mål är att andelen förnybar energi ska vara 50 procent år 2020, enligt en energiuppgörelse som regeringen gjorde i februari 2009.

Bakgrunden till elcertifikaten är att alla som använder el, så väl privatpersoner som företag, ska vara med och betala för utvecklingen och utbyggnaden av förnybara energikällor. Elcertifikatsavgiften ingår som en del av det konkurrensutsatta elpriset som du betalar till ditt elhandelsföretag.

De nordiska länderna, förutom Island, har en gemensam avreglerad marknad, Nord Pool, där aktörer som Gävle Energi kan sälja och köpa sin el. I princip alla Sveriges elhandelsbolag köper sin el här, antingen själva eller genom partners och ombud. I Europa anses den nordiska marknaden vara den mest utvecklade, och står ofta förebild för nya avregleringar av länders elmarknader.

En stor skillnad mot andra marknader är att det är mycket svårt att lagra elektricitet. Visserligen hjälper vattendammar för vattenkraft och lager för eldade kraftverk, men el måste produceras vid exakt samma tillfälle som den konsumeras. Det ställer krav på en dynamik i elnätet, och att stora aktörer kan förutspå och parera förändringar i förbrukning och förutsättningar.

Prissättningen på den Nordiska elmarknaden baseras mestadels på väder, då cirka 60 procent av Nordens elproduktion kommer från vattenkraft. Vilka nivåer som finns i vattenkraftverkens dammar och hur mycket det kommer att blåsa är avgörande, och där spelar bland annat nederbörd och snöavsmältning en viktig roll. Det gör att låga nivåer i vattenreservoarer kan översättas till att elpriset är högre. Men det finns fler aspekter som spelar in på hur elen prissätts, såsom de olika årstiderna, kostnad för bränsle (kol, olja gas), export- och importmöjligheter.

Årstid är en viktig faktor för prissättningen på el då mörker och kyla gör att vi förbrukar mer el på vintern. På riktigt kalla vinterdagar är elsystemet hårt utnyttjat, då förbrukning för uppvärmning är hög. Under sommaren är dessutom delar av näringslivet och många av Sveriges industrier nedstängda, vilket ger ett minskat tryck på systemet och normalt lägre elpriser som följd.

Sverige är geografiskt indelat i fyra elområden efter ett myndighetsbeslut av Svenska Kraftnät. Gränserna mellan elområdena går där elnäten behöver byggas om för att kunna transportera mer el inom Sverige.

Abonnemangs- och elöverföringsavgift kan liknas vid en form av transportkostnad. Du får betala en avgift för att den el du köper ska transporteras via elnätet fram till din bostad.

I abonnemangsavgiften ingår från och med 1 januari 2009 de så kallade myndighetsavgifterna. De är beslutade av Sveriges Riksdag och är detsamma oberoende av vilket elbolag du väljer.

Myndighetsavgifterna är till för att täcka statens kostnader för:

 • elsäkerhet (elsäkerhetsavgift)
 • planering av energiförsörjningen i kristid (elberedskapsavgift)
 • bevakning av skäligheten i nätavgiften (elövervakningsavgift)

Som elkund har du två avtal för din el, ett elnäts- och ett elhandelsavtal.

Elnätsavtalet har du med företaget som äger och underhåller det lokala elnätet i det område där du bor.

Elhandelsavtalet avser kostnaden för elen du använder i din bostad. Du är fri att välja från vilket elhandelsföretag du köper din el ifrån. Därför kan du få din elräkning från två olika avsändare. Har du Gävle Energi som både elnätsföretag och elhandelsföretag får du din elräkning på en och samma faktura.

Månadsavgift:
En fast månadsavgift som är densamma varje månad, oberoende av din elanvändning.

Elpris:
Kostnaden för den använda mängden kilowattimmar (kWh) under föregående månad med ditt avtalade elpris, kostnaden specificeras i ören per kilowattimme.

Elcertifikat:
I de fasta elprisavtalen ingår elcertifikaten i elpriset och specificeras därför inte på fakturan. I rörligt elprisavtal tillkommer avgiften för elcertifikat och den specificeras därför separat.

Moms:
På den totala kostnaden tillkommer 25 % moms.

Fast årsavgift:
Den fasta årsavgiften är en abonnemangsavgift som är densamma varje månad och beror på storleken på din huvudsäkring.

Elöverföringsavgift:
Elöverföringsavgiften är en avgift för transporten av el till din bostad och baseras på antalet kilowattimmar som du använder.

Energiskatt:
En form av punktskatt som likt elöverföringsavgiften baseras på antalet kilowattimmar som du använder.

Moms:
På det totala beloppet tillkommer även 25 % moms.

Här kan du läsa vår fakturaförklaring.

Värme

Fjärrvärme är vatten som värms upp och levereras ut till fastigheterna i ett slutet system med rör. Läs mer om Fjärrvärme här. 

Läs mer om fjärrvärme och våra priser här.

Fjärrvärme är enkelt, bekvämt, driftsäkert och miljövänligt. Inom Gävle stad och närområde är det biokraftvärmeanläggningen Johannes, Bomhus Energi och BillerudKorsnäs som producerar värmen. Vår fjärrvärme kommer dessutom från 100 % förnybara energikällor.

Fjärrvärmen distribueras, som hett vatten, i välisolerade rör som oftast är nedgrävda i gatan. Det heta vattnet leds via fjärrvärmenätet till husets värmecentral, där det värmer vattnet i husets eget värmesystem och tappvarmvattnet. Därefter pumpas det avkylda vattnet tillbaka till fjärrvärmeanläggningen och värms upp på nytt.

Ja. I fjärrvärmecentralerna produceras varmvatten omedelbart och kontinuerligt. Det innebär att tillgången på värme och varmt vatten är i stort sett obegränsad.

Gävle Energi äger värmecentralen och ser till att den fungerar. Om något krånglar behöver du bara ringa till vår driftcentral på telefon 026 – 17 85 60. Vi har jour dygnet runt, året runt och hjälper dig.

Förutom att du riskerar att få en kalldusch, så kan det bli lite blött och varmt i marken utomhus. Eventuellt kan du också se grönt vatten där det gått sönder.

Det vatten som strömmar i fjärrvärmenätet är inte detsamma som strömmar i varmvattenkranarna eller elementen och de två systemen är helt skilda åt. Därför ställer fjärrvärmen inte till med något i ditt interna system hemma hos dig.

Upptäcker du grönt vatten eller en misstänkt läcka kontakta vår driftcentral dygnet runt på 026 – 17 85 60.

Vårt fjärrvärmevatten är färgat grönt för att lättare spåra läckor i fjärrvärmenäten. I normala fall ska ditt varm- och kallvatten och fjärrvärmevatten inte komma i kontakt med varandra, så det är bra om ni kontaktar oss om ni upptäcker grönt vatten, just för vi ska att kunna åtgärda eventuella läckor så snabbt som möjligt.

Färgämnet som vi använder heter Pyranin och är ett ofarligt och luktfritt natriumsalt som används som färgämne i bland annat diskmedel, tvål och schampo. Pyranin färgar inte av sig på textilier, hud eller hår och används av många fjärrvärmeleverantörer sedan 80-talet. Även mycket små mängder av Pyranin spåras med hjälp av UV-lampa eftersom ämnet är fluorescerande.

Upptäcker du grönt vatten utomhus är det även då bra om du kontaktar oss så kan vi undersöka om det är en läcka på fjärrvärmenätet. Du når vår driftcentral dygnet runt på 026 – 17 85 60.

 

Vi skickar en faktura när vi har kopplat in fjärrvärmecentralen.

Bortforsling av gammal panna ingår ej när vi installerar en ny fjärrvärmecentral.

Fjärrvärme är klimatsmart eftersom den produceras av resurser som annars skulle ha gått till spillo. Vår fjärrvärme kommer dessutom från 100 % förnybara energikällor. Du kan läsa mer om vår Fjärrvärme här. 

Solceller

Nej, det kan du i regel inte. Oftast är elanvändningen högre under vinterhalvåret då solcellsanläggningen inte producerar någon el. Vill du kunna använda solel även under perioder då solen inte lyser så behövs ett batterilager/energilager.

5 kW – 113 000 kr inklusive moms

7 kW – 133 000 kr inklusive moms

9 kW – 156 000 kr inklusive moms

Du behöver inte göra någonting. Vi levererar ett nyckelfärdigt system i samarbete med vår partner Svea solar. Svea Solar kontaktar dig för att boka tid för installationen strax efter beställningen är lagd.

I vissa fall behöver du byta elmätare. Vi byter kontinuerligt ut alla elmätare i vårt bestånd. I vissa fall har de nyare mätarna stöd att hantera solcellsproduktion. I de fall mätaren inte har det, så byter vi den. Det håller vi koll på åt dig.

Du kan få skattereduktion för

 • högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet
 • aldrig mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår
 • säkringen i anslutningspunkten får inte överstiga 100 ampere

Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme

Det beror på solläget. Öst-syd-väst med vinkel på taket ger bra förutsättningar. Den bästa förutsättningen är 20-45 graders vinkel i rakt söderläge.

Monokristallina paneler har högre verkningsgrad och effekt. Du får alltså ut mer el per kvadratmeter med de panelerna.

Generellt kan du räkna med ca 12-15 år återbetalningstid med solcellsbidrag. Väderstreck, storlek, lutning och användningsgraden av elen är avgörande parametrar.

I regel behöver du inte bygglov för solceller. Förutsatt att panelerna följer takets lutning och att huset inte ligger inom ett område med riksintresse för kulturmiljö eller är k- alternativt q-märkt.

För att helt säkerställa detta kan du kontakta en bygglovshandläggare på kommunen.

Under högsäsong tar det max 12 veckor att få en solcellsanläggning på taket efter att beställning lagts. I mån av tid kan installationen ske tidigare. I snitt ligger leveranstiden på drygt 8 veckor.

Om det ligger snö på anläggningen producerar den inte någon el överhuvudtaget. Är anläggningen inte snötäckt kommer produktionen vara något lägre då det är färre soltimmar och sämre vinkel på solen i förhållande till anläggningen. I regel får man räkna bort vinterhalvårets produktion.

Undvik att skotta av panelerna om det är snö på dem. Måste du skotta, så skotta försiktigt. Anläggningen är i princip helt underhållsfri. Om panelerna skulle bli smutsiga – rengör dem med vatten.

Optimerade system fungerar så att de kopplar bort den eller de paneler som skuggas samtidigt som resterande system fungerar som vanligt.

Nej, installatören ska vara behörig och auktoriserad av elsäkerhetsverket för elproduktionsanläggningar. Köper du din anläggning av Gävle Energi så sköter vi detta enligt konstens alla regler. Du kan känna dig trygg med ditt val.

Överproducerad el säljs ut på nätet och du får betalt för den om du tecknat ett mikroproduktionsavtal.

Vid strömavbrott stänger anläggningen ner. Växelriktaren känner av att anslutningspunkten är spänningslös. Det här görs av säkerhetsskäl för att det inte ska ledas ut bakström på nätet.

Nej, det är inte garanterat. Det är Boverket som sköter ansökningarna och Länsstyrelsen som betalar ut stödet. Bidraget fördelas över länen i den storleksordningen som antalet ansökningar motsvarat i det aktuella länet. Pengarna kan alltså ta slut. Sök stödet i god tid och läs på om hur det aktuella läget för ditt län ser ut.

Om du inte har använt ROT-avdraget under pågående år, har du 50 000 kr att nyttja.

Gävle Energi säljer optimerade solcellssystem med paneler från Trina Solar eller leverantör av liknande kvalitet och miljöbelastning. Växelriktare och optimerare är från SolarEdge.

Självklart kan du ladda din elbil med solel. Se till att ladda bilen med din laddbox när solen lyser. Den producerade elen används i första hand till hushållet.

Fastighetens värde ökar i regel med investeringskostnaden.

Javisst kan du som bor i lägenhet få solceller. Om er fastighet har ett bra solläge och möjlighet att installera solceller så kan du som lägenhetskund ta del av solel producerat på ert tak. Det förutsätter att er förening har fördelningsmätning.

Gävle Energi utreder möjligheten att installera en solcellspark där lägenhetskunder ska kunna köpa in sig på en del. Håll koll på hemsidan för nyheter om detta.

Bostadsrättsföreningen måste först och främst ha en lämplig takyta att installera solcellerna på. Genom att även ha fördelningsmätning får föreningen en lönsammare anläggning, då kan den producerade elen fördelas över alla lägenheter.

Ladda elbil

Du behöver inte ha någon tagg eller app för att låsa upp laddstolpen. Stoppa i sladden och du laddar.

Innan du ansluter din kabel till laddstolpen så lyser den grönt. När du anslutit din bil, lyser den blått. Då är det bara att ladda. Laddtid Var uppmärksam om parkeringen har en tidsbegränsning. Det är rådande parkeringsregler som styr hur länge du får ladda och vilken kostnad det är. Laddtiden varierar beroende på vilken elbil du har.

Du kan välja laststyrning till din laddbox. En energimätare installeras då i elcentralen och kopplas samman med laddboxen för att aktivera automatisk laststyrning. Med automatisk laststyrning styrs laddningen ned när det övriga hushållet behöver mer el. Laddningen bromsas för att förhindra att säkringarna löser ut på grund av för hög last.

För att installera en energimätare behövs ledig plats i elcentralen och det blir även en extra kabeldragning för att boxen och mätaren ska kunna kommunicera med varandra.  Ange i beställningen om laststyrning är av intresse då det tillkommer extra kostnader vid installation.

I Gävle betalar du för användningen av laddstolpen via appen Parkster och den områdeskod du anger. Parkeringsskyltar anger vad som gäller specifikt där du parkerar. Differentierad taxa kan förekomma där det är dyrare att parkera på en laddplats än en vanlig plats. Du betalar inte utifrån energimängd.

Börja med att låsa upp bilen – då brukar man kunna ta bort elkabeln.

För publika laddstolpar gäller följande: 

Utan färgkod Säkringen kan ha löst ut och stolpen är då spänningslös. Då går det inte att få loss kabeln från stolpen. Det går alltid att lossa kabeln från bilen. Lossa därför alltid sladden i bilen först. Felanmäl till driftcentralen på 026-17 85 60. Vid felanmälan, glöm inte att ange det fyrsiffriga numret som finns på stolpen.

Rött sken Felanmäl till driftcentralen på 026-17 85 60. Vid felanmälan, glöm inte att ange det fyrsiffriga numret som finns på stolpen.

Gult sken Testa att ansluta kabeln på nytt.

 • Laddbox Garo 22 kW wifi med standardinstallation – 21 990 kronor inklusive moms.
 • Laddbox Garo 22 kW wifi med standardinstallation och energimätare – 23 990 kronor inklusive moms.

Vanliga uttag är inte alltid skapta för kontinuerlig laddning med högre strömstyrkor.
En laddbox är konstruerad för elbilsladdning och dessutom behöver du bara en kabel. Samma kabel som du använder när du laddar hemma kommer du att kunna använda på exempelvis parkeringshus där det inte sitter fasta kablar.

Nej, du kan inte ladda andra saker via boxen.

För de flesta räcker det med 16 ampere. Möjligheten finns att ställa upp eller ned boxen om du byter vanor eller köper ny elbil.

Vår laddbox har ingen fast sladd eftersom det finns flera typer av kontakter på marknaden. Vi erbjuder istället en box med standarduttaget Typ 2, så att även bilar med Typ 1 tillsammans med adapterkabel ska kunna nyttja laddboxen.

Boxen är förberedd för både 1-fas laddning och 3-fasladdning. En bil med 1-fas-laddning laddas med kabeln som kom med bilen från försäljare, kabeln är anpassad för den typen av laddning oavsett om boxen är 1-fas, 2-fas eller 3-fas. Det går inte att ladda en bil som har 1-fas-laddning med 3-fas-kablage.

Använd den kabeln som kom med bilen för att ladda då den är dimensionerad för bilens förutsättningar.

Riktiga snabb- och semisnabbladdare finns på platser där du är beroende av en snabb laddning. Där sker laddningen med likström som laddar bilens batteri direkt. Laddboxen för hemmabruk genererar växelström som omvandlas av bilens inbyggda växelriktare som i sin tur laddar bilens batteri.

Tesla har en egen variant, men laddningen fungerar fint med övergångsadapter. Vilka kablar just du behöver hjälper din bilåterförsäljare dig med.  Det viktiga är att det ska fungera med en laddare med Typ 2-uttag.

Bor du i lägenhet går beslutet via din hyresvärd, men vi erbjuder laddboxar för bostadsrättsföreningar och företag. Kontakta oss så ser vi vilka förutsättningar din förening har. Bor du däremot i radhus och har en egen elmätare på parkeringsplatsen kan du köpa ”Ladda hemma-paketet”.

Initialt lanseras produkten enbart i Gävle kommun.

På sidan uppladdning.nu hittar du var laddplatser finns i Sverige. Du kan också se vilken typ av uttag som krävs för de olika laddstationerna.

Ja, den tillhör IP-klass 44 och är byggd för utomhusbruk. IP44 innebär att den är sköljtät och har ett system som hindrar vatten att komma i kontakt med de elektriska delarna

I ett vanligt vägguttag – ja. Huset kan i värsta fall ta eld på grund av överhettade vägguttag.
Med vårt erbjudande där auktoriserade elektriker utför installationsarbetet och med vår trygga laddbox är risken minimal för att några större fel ska kunna uppstå. Gävle Energi använder själva denna typ av laddbox till sina elfordon.

Laddboxens status kan avläsas utifrån färgen på indikationslampan:

 • Fast grönt sken: laddaren är klar, bilen är inte ansluten.
 • Blinkande grönt sken: laddaren är ansluten till bilen, till exempel status när bilen är fulladdad eller laddningsprocessen avbrutits.
 • Snabbt blinkande grönt sken: laddaren väntar på godkännande med till exempel en RFID-bricka.
 • Pulserande blått sken: laddaren ansluten till bilen, laddning pågår.
 • Rött/gult sken: fel. Se avsnittet ”Felsökning” i din bruksanvisning.

Det beror på hur många kWh/mil din bil behöver, men cirka 2 kr/mil med dagens elpris.

Det beror helt på hur länge du laddar, din bil och dess kapacitet. Elbilar har generellt en räckvidd mellan 100-500 km medan så kallade Plugin-hybrider har en räckvidd på mellan 25-50 km – beroende på temperatur och väderlek.

Självklart kan du ladda din elbil med solel. Se till att ladda bilen med din laddbox när solen lyser. Den producerade elen används i första hand till hushållet.

Laddtiden varierar beroende på batteriets kapacitet och laddstyrkan från en laddpunkt. Det kan också bero på batteriets skick, till exempel kan det ta längre tid att ladda batteriet om det är kallt ute och det laddar ur snabbare än vanligt.

Laddboxen är förberedd för både 1-fas laddning och 3-fas laddning. En bil med 1-fas laddning laddas med kabeln som kom med bilen från försäljare, kabeln är anpassad för den typen av laddning oavsett om boxen är 1-fas, 2-fas eller 3-fas. Det går inte att ladda en bil som har 1-fas laddning med 3-fas kablage.

Har du frågor kring din laddbox är du välkommen att höra av dig till oss.