Fiberprojekt Gamla Gefle

Vi bygger ut fibernätet i Gamla Gefle för ett snabbt och stabilt bredband.

I april påbörjar vi arbetet i området. Grävning och återställning beräknas vara klart i början av juli 2023.

Begränsad framkomlighet

Under projektets gång kommer vi behöva stänga av vissa delar av gatorna för att arbetsplatsen ska bli säker både för boende, förbipasserande och oss som jobbar där. Framkomligheten i området kommer periodvis att vara något begränsad men alla förbipasserande ska kunna nå sina mål.

Arkeolog finns med

Under perioden som vi gräver, kommer en arkeolog vara med för att säkerställa att eventuella arkeologiska fynd hanteras och tas om hand på ett korrekt sätt.

Tack för din förståelse

Vi förstår att det kan upplevas besvärligt med arbetet och avstängningarna. Vi ber om överseende och tackar för din förståelse. När projektet är färdigt kommer boende och företag i området ha möjlighet att surfa med ett snabbt och stabilt bredband via fiber.

Här kan du se karta över området som berörs
Vad är det för markeringar i gatan?

Undrar du varför vi har sprejat olika markeringar på gatorna? Markeringarna visar var i backen befintliga ledningar ligger, så att vi undviker att gräva av något.

Kundservice Vad kan vi hjälpa dig med?
Kontakta kundservice
Projektinformation 17 april 2023 - 30 juni 2023

Slutförd Fiber