fbpx

Elnät

Ett modernt och tryggt elnät

Gävle Energi Elnät är nätägare i största delen av Gävle kommun. Vi förbättrar och underhåller vårt elnät kontinuerligt för att ge en säkerhet både för personer och för själva leveransen av el.


Vill du teckna elnätsavtal?

Fyll i blanketten Ansökan nätavtal – Näringsidkare och skicka in den till oss.

Här hittar du våra elnätspriser – säkringsavgifter för företag.

Nya elnätspriser med start 1 januari 2020. Priserna är exklusive moms.

Säkring Abonnemang kr/år Elöverföring öre/kWh
Lägenhet 1 128,00 11,20
16A 2 360,00 11,20
20A 3 440,00 11,20
25A 4 680,00 11,20
35A 5 720,00 11,20
50A 8 500,00 11,20

 

Priserna nedan gäller till och med 31 december 2019. Priserna är exklusive moms.

Säkring Abonnemang kr/år Elöverföring öre/kWh
Lägenhet 1 094,20 11,00
16A 2 286,20 11,00
20A 3 338,20 11,00
25A 4 538,20 11,00
35A 5 546,20 11,00
50A 8 242,20 11,00

Här hittar du våra elnätspriser – effektavgifter för industrier, företag och bostadsrättsföreningar.

Ny elnätspriser med start 1 januari 2020. Priserna är exklusive moms

Avgifter Högspänning Lågspänning Lågspänning rak mätn. (63A)
Fast avgift 17 000,00 5 000,00 3 200,00 kr/år
Effektavgift, höglasttid 66,00 80,00 71,00 kr/kW/mån
Effektavgift, låglasttid 19,00 26,00 33,00 kr/kW/mån
Rörlig nätavgift 3,20 6,20 7,90 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt 18,00 18,00 0 kr/kVAr/mån


Priserna nedan gäller till och med 31 december 2019. Priserna är exklusive moms.

Avgifter Högspänning Lågspänning Lågspänning rak mätn. (63A)
Fast avgift 15 682,00 4 794,20 2 994,20 kr/år
Effektavgift, höglasttid 65,00 79,00 70,00 kr/kW/mån
Effektavgift, låglasttid 19,00 25,00 32,00 kr/kW/mån
Rörlig nätavgift 3,00 6,10 7,90 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt 18,00 18,00 0 kr/kVAr/mån


Höglasttid

November-mars, vardagar mellan klockan 07 och 21. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Låglasttid
November-mars, vardagar kl 21-07 samt lördagar, söndagar och helger. Alla dagar april-oktober.
Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Reaktiv effekt
Reaktiv effekt debiteras i de fall uttagen effekt överskrider nedanstående gräns av den aktiva uttagna effekten.

För högspänning 40 %
För lågspänning 50 %

Uttagen reaktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Avgift för produktionsanläggning
Avgift för företags produktionsanläggningar beräknas individuellt.

Här hittar du våra elnätspriser – säkringsavgifter för företag.

Nya elnätspriser med start 1 januari 2020. Priserna är exklusive moms.

Säkring Abonnemang kr/år Elöverföring öre/kWh
Lägenhet 1 128,00 11,20
16A 2 360,00 11,20
20A 3 440,00 11,20
25A 4 680,00 11,20
35A 5 720,00 11,20
50A 8 500,00 11,20

 

Priserna nedan gäller till och med 31 december 2019. Priserna är exklusive moms.

Säkring Abonnemang kr/år Elöverföring öre/kWh
Lägenhet 1 094,20 11,00
16A 2 286,20 11,00
20A 3 338,20 11,00
25A 4 538,20 11,00
35A 5 546,20 11,00
50A 8 242,20 11,00

Här hittar du våra elnätspriser – effektavgifter för industrier, företag och bostadsrättsföreningar.

Ny elnätspriser med start 1 januari 2020. Priserna är exklusive moms

Avgifter Högspänning Lågspänning Lågspänning rak mätn. (63A)
Fast avgift 17 000,00 5 000,00 3 200,00 kr/år
Effektavgift, höglasttid 66,00 80,00 71,00 kr/kW/mån
Effektavgift, låglasttid 19,00 26,00 33,00 kr/kW/mån
Rörlig nätavgift 3,20 6,20 7,90 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt 18,00 18,00 0 kr/kVAr/mån


Priserna nedan gäller till och med 31 december 2019. Priserna är exklusive moms.

Avgifter Högspänning Lågspänning Lågspänning rak mätn. (63A)
Fast avgift 15 682,00 4 794,20 2 994,20 kr/år
Effektavgift, höglasttid 65,00 79,00 70,00 kr/kW/mån
Effektavgift, låglasttid 19,00 25,00 32,00 kr/kW/mån
Rörlig nätavgift 3,00 6,10 7,90 öre/kWh
Överuttag reaktiv effekt 18,00 18,00 0 kr/kVAr/mån


Höglasttid

November-mars, vardagar mellan klockan 07 och 21. Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Låglasttid
November-mars, vardagar kl 21-07 samt lördagar, söndagar och helger. Alla dagar april-oktober.
Uttagen aktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Reaktiv effekt
Reaktiv effekt debiteras i de fall uttagen effekt överskrider nedanstående gräns av den aktiva uttagna effekten.

För högspänning 40 %
För lågspänning 50 %

Uttagen reaktiv effekt är medelvärdet av de tre högsta värdena från tre olika dagar under respektive månad.

Avgift för produktionsanläggning
Avgift för företags produktionsanläggningar beräknas individuellt.

Läs mer
Frågor och svar