Installatörsportalen

I installatörsportalen kan du som elinstallatör lämna för- och färdiganmälan, hantera meddelanden, följa och komplettera pågående ärenden och ta emot medgivanden.

Gå till e-tjänsten