Gör en preliminär kostnadsberäkning

Så går det till

  • Fyll i din adress Skriv in din adress för att få fram ditt hus på kartan.
  • Markera eller ange ytan manuellt Markera eller ange ytan för solcellerna på ditt tak direkt i kartan eller ange manuellt.
  • Takets riktning Välj takets riktning.
  • Takets lutning Välj takets lutnining.
  • Se ungefärlig kostnad Kostnaden som presenteras är preliminär.

Nyckelfärdig anläggning

Anläggningen offereras med individuell prisbild. Priset baseras bland annat på vilken storlek du önskar på anläggningen och vilka förutsättningar som finns med hänsyn till skick på tak, inkopplingsmöjligheter, ställningsbehov.