Teckna elnätsavtal

Teckna elnätsavtal här.

El och säkerhet

Här får du några nyttiga råd och tips.

Leveranssäkerhet

Trygg och säker leverans av el.

Ändra huvudsäkring

Om du sänkt eller höjt din elbelastning kan du behöva göra en säkringsändring.

Elnätspriser

Våra elnätspriser är de näst lägsta, jämfört med andra elnätsföretag i Gävleborg.

Elförbrukning

Här får du några tips att ta med dig när du funderar över din förbrukning.