Teckna elnätsavtal

Teckna elnätsavtal här.

Smarta elmätare

Få koll på din energianvändning med framtidens smarta elmätare.

El och säkerhet

Här får du några nyttiga råd och tips.

Leveranssäkerhet

Trygg och säker leverans av el.

Ändra huvudsäkring

Om du sänkt eller höjt din elbelastning kan du behöva göra en säkringsändring.

Elnätspriser

Våra elnätspriser är näst lägst jämfört med andra elnätsföretag i Gävleborg.

Elanvändning

Här får du några tips att ta med dig när du funderar över din användning.