Om ditt elavtal löper ut och du inte aktivt tecknar ett nytt avtal får du avtalsformen övergångspris. Den avtalsformen innebär oftast ett dyrare elpris. Teckna därför ett elavtal med fast eller rörligt elpris så sparar du pengar.

Så mycket kostar övergångspris

Övergångspriset är ett rörligt pris som justeras varje månad efter elmarknadens pris. Ett påslag, en elcertifikatavgift och fast avgift tillkommer.

Övergångspris (föregående månad)
Elområde 1 öre/kWh
Elområde 2 öre/kWh
Elområde 3 öre/kWh
Elområde 4 öre/kWh
Övergångspris = Rörligt inköpspris + påslag + elcertifikat + 25 % moms
En fast månadsavgift på 39 kronor tillkommer.
Jämförelsepriser (föregående månad)
Förbrukning2000500020 000
Elområde 1 (öre/kWh)
Elområde 2 (öre/kWh)
Elområde 3 (öre/kWh)
Elområde 4 (öre/kWh)

Vilket elavtal ska jag välja? Här kan du läsa om våra olika elavtal.
Läs mer