Pris och Leveransadress

Löptid, förlängning och uppsägning  

Avtalshandlingar och inbördes ordning
Vid motstridiga uppgifter i avtalshandlingarna gäller de i följande ordning, om inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat:
1. Detta avtal
2. Särskilda avtalsvillkor för elförsäljning till konsument
3. Vid var tid gällande Allmänna avtalsvillkor för leverans av el till konsument, för närvarande EL2012K (rev 2)

Ångerrätt
Efter att du har erhållit avtalsbekräftelsen har du alltid 14 dagars ångerrätt.
Kontakta vår kundservice om du vill ångra ditt avtal eller använd konsumentverkets blankett som du hittar på: https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/angerblankett

Villkor för konsumenträttigheter
Om du känner dig missnöjd över hur vi hanterat ditt ärende, eller om du anser dig blivit illa behandlad av oss, så ska du givetvis få framföra din åsikt vidare. Här finns information om var du då kan vända dig: www.gavleenergi.se/kundservice/konsumentratt/

Hantering av personuppgifter
Vi värnar om din integritet och vi vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi behandlar dina personuppgifter i första hand för att fullfölja våra åtaganden och följa gällande lagar. Du har rätt att neka till att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. Läs mer om vår personuppgiftspolicy och dataskyddsförordningen GDPR på www.gavleenergi.se/gdpr

Tvist
Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa avtalsvillkor ska i första hand avgöras genom förhandlingar mellan parterna. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på konsumentens begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden. Tvisten kan även prövas av allmän domstol eller annan, enligt författning, behörig instans.

Prisinformation
Historiska priser redovisas på elhandelsföretagets hemsida, www.gavleenergi.se
Elhandelsföretagets priser redovisas på elhandelsföretagets Mina sidor månadsvis i efterskott.

Dagens datum: