Typexempel för fjärrvärmekostnader 2022

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2021-10-25 16:08
Uppdaterad: 2021-10-25 16:08

Redovisning av kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav, EIFS 2009:3. 
Vi på Gävle Energi redovisar kostnaderna för vår fjärrvärme enligt branschorganisationen Energiföretagen Sveriges metod. Vi utgår från den vanligaste typen av fastigheter som finns inom vårt fjärrvärmenät:
– Flerbostadshus och samfälligheter
– Lokaler
Kostnaderna baseras på vår normalprislista som består av två komponenter:
– Kapacitet
– Energipris
Tillsammans utgör kostnaderna för kapacitet och energipris totalkostnaden för fjärrvärmen.

Prisexempel (inkl. moms) för flerbostadshus och samfälligheter
 
Årlig förbrukning (MWh) Total årskostnad (kr) Varav kapacitetskostnad (kr) Varav energipris (kr)
80 63 597 20 577 43 020
193 149 403 49 585 99 818
500 373 612 128 485 245 127
1 000 724 099 256 970 467 129
 
Prisexempel (inkl. moms) för lokaler
Årlig förbrukning (MWh) Total årskostnad (kr) Varav kapacitetskostnad (kr) Varav energipris (kr)
80 67 150 23 285 43 864
193 157 980 56 226 101 754
500 395 798 145 610 250 187
1 000 769 108 291 265 477 843

Exemplen ovan är alltså prisexempel. För att se en beräknad årskostnad av just er/era anläggning/-ar logga in på gavleenergi.se/minasidor. Med vårt budgetverktyg ser ni förutom beräknad årskostnad per anläggning även en beräkning av den totala kostnaden för er fjärrvärme.