Typexempel för fjärrvärmekostnader 2021

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2019-05-16 10:30
Uppdaterad: 2024-01-23 10:35

Redovisning av kostnader för fjärrvärme enligt Energimarknadsinspektionens krav, EIFS 2009:3. 
Vi på Gävle Energi redovisar kostnaderna för vår fjärrvärme enligt branschorganisationen Energiföretagen Sveriges metod. Vi utgår från den vanligaste typen av fastigheter som finns inom vårt fjärrvärmenät:
– Flerbostadshus och samfälligheter
– Lokaler
Kostnaderna baseras på vår normalprislista som består av två komponenter:
– Kapacitet
– Energipris
Tillsammans utgör kostnaderna för kapacitet och energipris totalkostnaden för fjärrvärmen.

Prisexempel (inkl. moms) för flerbostadshus och samfälligheter
Årlig förbrukning (MWh) Total årskostnad (kr) Varav kapacitetskostnad (kr) Varav energipris (kr)
80 62 966 20 371 42 596
193 147 881 49 089 98 792
500 369 671 127 198 242 473
1 000 716 217 254 397 461 820

 

Prisexempel (inkl. moms) för lokaler
Årlig förbrukning (MWh) Total årskostnad (kr) Varav kapacitetskostnad (kr) Varav energipris (kr)
80 66 483 23 052 43 431
193 156 371 55 663 100 708
500 391 630 144 152 247 478
1 000 760 773 288 348 472 425

Exemplen ovan är alltså prisexempel. För att se en beräknad årskostnad av just er/era anläggning/-ar logga in på gavleenergi.se/minasidor. Med vårt budgetverktyg ser ni förutom beräknad årskostnad per anläggning även en beräkning av den totala kostnaden för er fjärrvärme.