Allmänna tävlingsvillkor

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2022-11-14 10:05
Uppdaterad: 2022-11-14 10:05

Här kan du läsa om vilka villkor som gäller för deltagande i tävlingar.

 1. De uppgifter du lämnar om dig själv i samband med deltagande i tävling eller insändande av bidrag kommer att behandlas för att kunna administrera tävlingen i enlighet med vår personuppgiftspolicy. I samband med publicering av vinnare av tävlingen kan personuppgifter som namn att publiceras på Internet. Om du begär rättelse av felaktiga personuppgifter eller önskar mer information kring behandlingen av dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss på adressen under punkt 3 nedan.
 2. Genom att godkänna dessa Allmänna Tävlingsvillkor samtycker du till personuppgiftsbehandling enligt ovan. Observera att för tävlingsdeltagare under 18 år krävs vårdnadshavares samtycke till personuppgiftsbehandling.
 3. Ansvarig för tävlingen är:
  Gävle Energi AB, Förrådsgatan 6, 803 09 Gävle.
 4. För att delta i tävling måste du bo i Sverige samt acceptera reglerna för tävlingen. Deltagare under 18 år skall ha vårdnadshavares godkännande för att delta i tävlingen.
 5. Vinnarna utses, om ej annat anges, av en jury bestående av anställda på Gävle Energi AB. Juryns beslut kan inte överklagas och juryn behöver inte motivera sitt beslut.
 6. Om det är en tävling med ett bidrag gäller följande: Genom att du skickar in ditt bidrag i tävlingen överlåter du upphovsrätten avseende bidraget till Gävle Energi AB. Detta innebär bland annat att Gävle Energi AB får använda bidraget, utan begränsning i tid, på valfritt sätt dock endast inom bolagets normala verksamhet och i enlighet med svensk lag och god sed.
 7. Priset är personligt och kan ej överlåtas till annan person.
 8. Vinnaren kommer att bli informerad personligen via telefon, brev, sociala medier eller e-post. Är vinnaren under 18 år kontaktas vårdnadshavaren. Det är inte möjligt att byta ut vinsten mot kontanter eller mot annan egendom. Vinnaren ansvarar själv för att betala eventuell skatt som uppstår till följd av vinsten.
 9. Anställda vid Gävle Energi AB eller deras anhöriga får inte delta i tävlingen.
 10. Gävle Energi AB tar inte ansvar för konsekvenserna av att tävlingsbidrag försvunnit, skadats, sänts fel eller blivit för sent levererade till Gävle Energi AB. Gävle Energi AB tar inte heller ansvar för eventuella tekniska svårigheter eller problem som kan påverka endera anmälan eller slutresultatet av tävling.