Prisvillkor byggvärme näringsverksamhet

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 12:42
Uppdaterad: 2020-06-08 08:28

Prisvillkoren gäller från och med 2018-01-01 och tills vidare för byggvärmeleveranser som används i näringsverksamhet eller annan likartad verksamhet (exempelvis på byggarbetsplatser) från Gävle Energi AB.

1. Pris och villkorsändringar

Gävle Energi har rätt att ensidigt ändra prislista och gällande prisvillkor för Fjärrvärme näringsverksamhet en gång per kalenderår. Kunden ska senast 60 dagar före den tidpunkt prisändringen eller prisvillkorsändringen ska börja gälla underrättas om ändringen. Prisförändringar och prisvillkorsändringar under innevarande kalenderår får endast ske i enlighet med de villkor som framgår av vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor.

2. Energipris

Kostnaden för energi beräknas genom att energipriset (kr/MWh) för aktuell månad enligt vid var tid gällande prislista multipliceras med för månaden använd energi (MWh). Debitering sker månadsvis i efterskott.

3. Förhandling och medling enligt fjärrvärmelagen (SFS 2008:263)

Enligt fjärrvärmelagen har kunden rätt att begära förhandling och under vissa förutsättningar ansöka om medling angående priset för fjärrvärme eller kapaciteten hos en anslutning till fjärrvärmeverksamheten.
Vid frågor kontakta vår kundservice på telefon 026-17 85 75 eller mejl kundservice@gavleenergi.se.