Prisbestämmelser poolvärme för konsument

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 12:35
Uppdaterad: 2020-06-08 08:27

Årliga avgifter från och med 1 januari 2020

Gävle Energi AB använder sig av en kostnadsbaserad prissättning.

Typ av avgift Pris Anmärkning
Anslutningsavgift 16 000 kronor Under förutsättning att poolväxlaren kan monteras inom 2 m från din befintliga fjärrvärmecentral.
Önskemål om annan placering av poolväxlaren enligt offert.
Fast avgift 1 630 kronor/år Under perioden 1 maj-30 september.
Energiavgift 16,07 öre/kWh Under perioden 1 maj-30 september (gäller all fjärrvärme).

Samtliga avgifter och priser är inklusive moms. Anslutningsavgift, fast avgift och energiavgift betalas enligt vid var tid gällande prislista och debiteras från och med inkopplingsdatumet. Energiavgiften debiteras månadsvis efter uppmätt energiförbrukning.