Definitioner och förklaringar

Ladda ner som PDF

Publicerad den 2018-12-20 12:59
Uppdaterad: 2020-06-08 09:55

Abonnemang

Avtal om fjärrvärmeleverans.

Abonnentcentral

Lokal med värmeväxlare, mätanordning och utrustning för överföring av värme från fjärrvärmesystemets primärsida till byggnad.

Förbindelsepunkt

Gränsen mellan Gävle Energis och kundens anläggningar. Förbindelsepunkten är normalt anslutningsfläns eller -muff på värmeväxlarens sekundärsida.

Leveranspunkt

Leveranspunkt = förbindelsepunkt.

Kundens anläggning

Anläggning från förbindelsepunkten efter värmeväxlaren, sekundärsystemet. Anläggningen ägs och underhålles av kunden.

Leverantörens anläggning

  • Gävle Energis anläggning.
  • Anläggningen fram till förbindelsepunkten.
  • Primärsystemet.
  • Den del av fjärrvärmesystemet som ägs, bekostas och underhålls av Gävle Energi AB.

Primärsystem

Den del av anläggningen som står i direkt kontakt med Gävle Energis produktionsanläggning.
Primärsystemet har högre temperatur och tryck. Max 120°C och 1.6 MPa (16 kg/cm2).

Sekundärsystem

Kundens system för uppvärmning och uttag av tappvarmvatten. Sekundärsystemet har lägre temperatur och tryck.