Prognos för elpriset i juni

Prognos

Relativt låga spotpriser under sommaren men de kan variera.

Påverkande faktorer

Sol och vind kan kortsiktigt pressa elpriset.

Hydrologisk underskott.

De kontinentala terminspriserna är betydligt högre än de Nordiska.

Vårt elhandelsteam förklarar

I maj var det mycket sol och en kraftig vårflod, vilket resulterade i låga spotpriser. Historiskt har elpriset varit lägre på natten än på dagen, men nu ser vi motsatsen på kontinenten. Solkraft har pressat ner priserna på dagtid under soliga dagar, vilket även påverkar Sverige, särskilt i söder. I norra Sverige har vårfloden bidragit till ytterligare lägre priser.

Maj var nederbördsfattig, vilket försämrade den hydrologiska balansen. Just nu saknas cirka 10 TWh i det nordiska systemet vilket motsvarar ca. två gånger årsproduktionen i Dalälven ett normalt år. Om väderutvecklingen blir normal eller torrare än normalt, kan vi förvänta oss högre elpriser med leverans under hösten och vintern.

Vi förväntar oss relativt låga spotpriser under sommaren. Det beror på relativt mycket vatten i vattenmagasinen, ökad solkraftsproduktion, mildare temperaturer och minskad efterfrågan från industrin under deras revisionsperioder.

I maj har priserna på terminsmarknaden, som påverkar bundna elavtal, stigit. Det beror på högre priser på kol, gas och utsläppsrätter samt en försämrad hydrologisk situation. Flera gasledningar i Europa har haft oplanerade avbrott, och kolpriserna har nått nya höjder på grund av stabil efterfrågan och ökade fraktkostnader. Oroligheter i Mellanöstern och en aktiv orkansäsong har också bidragit till högre riskpremier för flytande naturgas och sjötransporter.

På kontinenten är hydrologiska balansen bättre, vilket dämpar vissa kostnadsökningar. Normala vattenflöden kan leda till att kärnkraften inte behöver begränsas på grund av varmt flodvatten och att kolleveranser kan ske som vanligt. Det gör att transportkostnaderna blir lägre och håller nere kraftproduktionskostnaderna.

I Norden är kärnkraftsreaktorerna inne i sina revisionsperioder, med ca. 79 % av installerad kapacitet i drift.

Sammanfattningsvis så förväntar vi oss att spotpriserna kommer att vara relativt låga under sommaren. På soliga och blåsiga dagar kan priserna sjunka, medan molniga och vindstilla dagar kan se prisökningar.

Terminsmarknaden, som sätter priserna för bundna elavtal, visar att priserna i Europa är nästan dubbelt så höga som i Sverige. Marginalkostnaden för att driva kol- och gaskraftverk är mycket högre än de nordiska elpriserna samtidigt som vi riskerar att ha ett hydrologiskt underskott om sommaren blir normal eller torrare än vanligt, vilket innebär att vi kan behöva importera el i vinter. För att importen ska fungera måste våra priser vara lika höga eller högre än i grannländerna. Därför är det svårt att få ner priserna på längre kontrakt med de nuvarande omvärldsfaktorerna.

Prognosen för elpriset tar en paus under juli men återkommer i augusti. Ha en trevlig sommar!

Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos enskilda medarbetare. Åsikterna kan ändras utan varsel. Vi tar inget ansvar för handlingar baserade på vår information.

Publicerades den 5 juni, 2024.

Gå till nyhetsarkiv