Ny unik fördelningsstation på Brynäs

Vi är först ut i Sverige med ny teknik som skonar klimatet från växthusgaser med mycket stark klimatpåverkan.

Ställverken i vår nya fördelningsstation kommer nämligen att isoleras med ren luft.

På Brynäs, bakom Smurfit Kappas fabrik, ligger en oansenlig tegelbyggnad med klotter längs fasaden. Anläggningen utgör en av våra fördelningsstationer, vars uppgift är att ta emot el från mottagningsstationen på Söder och fördela den vidare ut i vårt eget lokalnät.

Stationen som byggdes redan 1959 har moderniserats i omgångar men nu har den gjort sitt och ska rivas. Arbetet är därför igång med att bygga en helt ny fördelningsstation som alltså kommer att vara först ut i sitt slag i landet.

Ny teknik fri från F-gaser

I den här typen av fördelningsstationer har man historiskt använt – och använder sig ännu idag – av gasen svavelhexafluorid. Gasen, som också kallas för SF6, är ett elektriskt isolermedium i brytare och ställverk som bland annat ska skydda från ljusbågar. Problemet med SF6 är att det är en kraftigt klimatpåverkande gas med mer än 23 000 gånger större klimatpåverkan än koldioxid. Dessutom stannar den kvar i atmosfären i upp till 3200 år, enligt Naturvårdsverket.

Enligt en ny EU-förordning som trädde i kraft i mars i år får inga nya anläggningar med gaser som har större påverkan än koldioxid tas i drift efter 1 januari 2028. Vi tog dock beslutet redan i samband med projektets uppstart och upphandling att ställa krav på att anläggningen skulle vara helt fri från F-gaser.

Bilder från Siemens Energy.

– Vi jobbar framsynt och långsiktigt för att få till så moderna och hållbara lösningar som vi kan i all vår verksamhet. Om vi inte hade ställt krav på en station fri från F-gaser så hade vi fått en med F-gaser, säger Teddy Hjelm, planeringschef för elnät.

En station för framtida behov

Siemens Energy vann upphandlingen och de kommer att leverera ett ställverk där funktionen är densamma men isolermediet är ren luft, fri från koldioxid. Inga klimatpåverkande gaser används i anläggningen.

Den nya stationen har en beräknad livslängd på cirka 50 år. Därför har man också tagit höjd för tänkbara förändringar som kan ske de närmaste decennierna.

– Förutom att vi blir av med F-gaserna ingår i anläggningen också en ny typ av mätsensorer som skickar digitala signaler i stället för analoga över kopparkabel, vilket också är en miljövinst. Vid ett eventuellt framtida behov kommer det dessutom vara möjligt att höja spänningen från dagens 77 kV till 145 kV utan att behöva göra stora, dyra ingrepp på anläggningen. Mätsensorerna sparar dessutom material och utrymmesbehov i byggnaden. Det är på alla sätt en fördelningsstation byggd och anpassad för framtiden, säger Teddy Hjelm.

Siemens Energy märker av ett allt större intresse för att elnätsbolagen tänker hållbarhet genom samtliga led i verksamheterna.

– I Sverige ser vi nu ett ökat medvetande och ett stort intresse för att inte enbart kraftgenerering, utan även transmission behöver vara så hållbar som möjligt. Vi står inför stora investeringar i elnätet och nu är tiden inne att välja hållbara tekniker som kommer att finnas kvar i vårt elnät under årtionden. F-gasfri teknik är helt enkelt den säkraste lösningen för våra kraftnät ur flera perspektiv, säger Patrick Alila, säljansvarig på Grid Technologies i Sverige.

Den nya stationen förväntas vara i drift hösten 2025.

Publicerades den 17 maj, 2024.

Gå till nyhetsarkiv