Prognos för elpriset i april

Elpriserna ser ut att ligga kvar på samma nivå.

Prognos

Elpriserna ser ut att ligga kvar på samma nivå.

Påverkande faktorer

Värme i söder, prognoser om mer nederbörd samt relativt välfyllda gaslager på kontinenten pekar på nedsidan för elpriset.

Mindre snö, relativt dåligt vattenmagasinsinnehåll och bombningar av Ukrainas kraftproduktionsanläggningar pekar på uppsidan för elpriset.

Vårt elhandelsteam förklarar

Mars blev ungefär som vi befarade; Elterminerna (elkontrakt med framtida leverans och som sätter elpriset för bl.a. de bundna avtalen) rörde sig sidledes.

Den hydrologiska balansen (hur mycket vatten vi har för att kunna producera el från vattenkraft) för Norden ligger i skrivande stund på ett underskott om ca 5 TWh, vilket motsvarar årsproduktionen i Dalälven.

Väderprognoserna för april indikerar mildare temperaturer och mer nederbörd än normalt för de södra delarna av Norden, medan de nordliga delarna får torrare och lite kyligare väder.

Värmen i söder, prognoser om mer nederbörd än normalt på norska Vestlandet samt relativt välfyllda gaslager på kontinenten pekar på nedsidan för elpriset.

Samtidigt pekar mindre snö och relativt dåligt vattenmagasinsinnehåll i de allra nordligaste delarna av Norge i kombination med Rysslands bombningar av flera stora kraftproduktionsanläggningar i Ukraina på uppsidan för elpriset.

Marginalkostnaden för kolkraft och gaskraft ligger nära de kontinentala elpriserna för 2025, medan de nordiska elterminerna ligger väsentligt under de kontinentala prisnivåerna. Vid en kraftig försämring av hydrologin, finns det en stor uppsida i de nordiska elterminerna, eftersom vi behöver importera kraft i en sådan situation.

Vi kommer sannolikt att uppleva fler dagar med låga eller negativa elpriser under vår- och sommarperioden eftersom antalet solcellsanläggningar ökar på hela kontinenten.

Kärnkraften i Norden är redan i sin underhållssäsong. Den nyaste reaktorn i Norden, Olkiluoto 3 är urkopplad för årlig revision men beräknas vara i drift den 20 april.

Den sammantagna bilden är att det inte finns några tydliga signaler som pekar markant åt något håll för elpriset den närmsta tiden (förutom att prisgapet mellan de kontinentala elpriserna och de nordiska dito, vilket i en situation med torka och lite vind skulle kunna innebära en prisuppgång).

Publicerades den 3 april, 2024.

Gå till nyhetsarkiv