Prognos för elpriset i februari

Elpriserna ser ut att stiga eller ligga kvar på samma nivå.

Prognos

Elpriserna ser ut att stiga eller ligga kvar på samma nivå.

Påverkande faktorer

Mycket vind och stundtals milt väder bidrog till låga elpriser under delar av januari.

Lägre priser på utsläppsrätter, kol och gas har hjälpt till att få terminspriserna att backa.

Kallare väderprognoser kan leda till högre elpriser på kort och medellång sikt.

Ljusare konjunkturutsikter kan leda till ökad efterfrågan.

Vårt elhandelsteam förklarar

Januari präglades inledningsvis av mycket kallt och relativt torrt väder med höga spotpriser inledningsvis. Men så småningom gav högtrycket vika och nederbördsområden från väst intog Norden med betydligt mildare temperaturer och en hel del nederbörd och vind som följd.

Prognoserna för februari pekar återigen mot kyligare väder än normalt för Norden och därmed sannolikt lite högre spotpriser igen som en följd av ökad efterfrågan och försämrad hydrologisk balans (vatten i form av snö, markvatten samt magasinsvatten).

Den sammantagna fyllnadsgraden i vattenmagasinen för Norden ligger något under medianen för årstiden och det har inte varslats om vattenbrist, vilket skulle kunna ske om kylan fortsätter under våren och vårfloden blir väldigt sen.

Tittar vi på terminskontrakten, som sätter priset för vår produkt Bundet profilpris och som även påverkar prisutvecklingen för IndeXel, har dem fallit ganska kraftigt under månaden. Orsaken är främst fallande priser på kol, gas och utsläppsrätter, då kraft som produceras från den typen produktionsenheter ofta sätter elpriset på marginalen.

Lite lägre inflationsprognoser indikerar en viss konjunkturförbättring i framtiden som i kombination med lite kyligare prognoser, har fått nedgången på terminerna att bromsas upp något de senaste dagarna.

Publicerades den 5 februari, 2024.

Gå till nyhetsarkiv