Prognos för elpriset i januari

Försämrat vattenläge gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen vilket ger ett ökat pris för bundna avtal just nu.

Prognos

Svårt att prognostisera prisutvecklingen till följd av förändringar i produktionsmix och elnätskapacitet.

Påverkande faktorer

Priset på utsläppsrätter har stigit något.

Ökat underskott i den hydrologiska balansen.

Kall och torr väderlek leder till högre elpriser.

Vårt elhandelsteam förklarar

Vintern kom med besked redan i november och har bitit sig fast i Sverige. Prognoserna pekar på fortsatt kallt väder även för januari, med betydligt mindre nederbörd än normalt, speciellt för västra Norge som är det viktigaste vattenkraftsområdet i Norden.

Den hydrologiskabalansen, där vatten i form av snö, markvatten och magasinsvatten räknas, har fortsatt försämrats. I skrivandestund är underskottet i den hydrologiskabalansen cirka 10 TWh jämfört med normalt för Norden och ser enligt månadsväderprognosen ut att försämras ytterligare under januari. Dels genom en högre förbrukning än normalt på grund av kall väderlek, dels genom mindre nederbörd än normalt. Det har fått terminspriserna som sätter priset på bundna avtal att öka i pris de senaste veckorna.

Priset på utsläppsrätter, det som producenter av fossilkraft måste köpa för att kompensera för utsläppen, har stigit medan priset på naturgas (fossilgas) och kol har gått ned och dämpat uppgången för kraftproduktion i fossileldade kraftverk något.

Skillnaden i elpris mellan kontinenten och Norden har nu försvunnit i närtid som en följd av utvecklingen. Elpriserna för Norden i februari ligger över marginalkostnaden för gaskraft och på samma nivå som den tyska elmarknaden.

Förändringar i produktionsmix och i elnätskapacitet gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen. Utfallsrummet för de kommande kvartalen är ovanligt stort.

Publicerades den 4 januari, 2024.

Gå till nyhetsarkiv