Vi laddar för batterilagring som produkt och tjänst

Ett jättebatteri - en pusselbit som kommer att bidra både till klimatnytta och ett stabilare elnät.

Att jobba med stora och effektfulla batterier som en hjälp till elnätet är relativt nytt i Sverige. Under hösten har vi köpt in ett batteri med effekt på 225 kW och kopplat upp oss mot elnätet för att kunna erbjuda våra batteritjänster. Men vad kan man då egentligen göra med ett batteri?

Maximera nytta och livslängd

Ett batteri kan användas både som effektreserv till elnätet, som punktinsats lokalt där ett extra stort effektbehov finns eller som extra kraft för våra kunder i deras verksamheter. Ett flertal olika syften alltså, vid olika tidpunkter under batteriets livslängd.

– Ett batteris livslängd beror på hur man kör det, förklarar energisystemingenjör Petter Berner Wik. Vi kommer att göra allt för att maximera flexibiliteten och nyttan med vårt batteri. I takt med att batteriet tappar effekt hittar vi nya användningsområden för det.

Till att börja med kommer batteriet att vara på huvudkontoret där det kommer att stötta elnätet med det som kallas frekvensreglering. Det vill säga att batteriet används som en effektreserv för att ge en extra skjuts till elnätet när effektbehovet är stort respektive ta vara på överskottet från elnätet när det finns gott om el för att ladda upp batteriet igen.

Därefter kommer batteriet att flyttas till Forsbacka där det ska användas för att möjliggöra laddning av tunga fordon så som ellastbilar.

– Batterier är verkligen en möjliggörare, förklarar utvecklingsingenjör Johan Hollsten. Exempelvis står åkeribranschen inför en elektrifiering av sina fordonsflottor. För att klara av laddning av tunga fordon krävs mycket av elnätet och utbyggnationer av elnät tar ju sin tid. I det här fallet kommer vi alltså att kunna göra det möjligt för åkeribranschen att påbörja sin resa mot elektrifiering innan elnätet har förstärkts och genom det bidra till en ökad klimatnytta i förtid.

Ett batteri med effekt på 225 kW.

Affärsmöjlighet för företagskunder

När batteriet sedan har gjort sitt i Forsbacka kommer det att gå vidare till nästa användningsområde. Även om batteriet och växelriktaren tillsammans väger över fem ton räknas det nämligen som mobilt.

– Att batteriet är flyttbart gör att vi efter Forsbacka kommer att kunna använda det som en effektreserv vid byggarbetsplatser eller event i stället för att byggare och arrangörer behöver använda till exempel dieselaggregat. Vi ökar helt enkelt mängden förnybar energi i nätet och minskar samtidigt klimatavtrycket, säger Petter.

Publicerades den 23 november, 2023.

Gå till nyhetsarkiv