Nu kan ellastbilar ladda i Gävle Hamn

Vår laddstation för tunga elfordon står klar i Gävle Hamn. Om verkligheten följer beräkningarna kan nära 4 000 ton fossil CO2 slippa nå atmosfären.

Idag passerar cirka 500 lastbilar Gävle Hamn dagligen. Gävle Energi har utifrån underlag från organisationerna BIL Sweden och Power Circle beräknat att 15 ellastbilar kommer passera hamnen per dag i slutet av 2024 för att sedan öka till dryga 100 ellastbilar 2028. Det skulle över de närmaste fem åren innebära en besparing på utsläpp av nära 4 000 ton fossil koldioxid.

– Gävle Hamn är en idealisk plats att erbjuda tung fordonsladdning på eftersom hamnen är det största logistiknavet i regionen. Den absoluta majoriteten av lastbilarna som passerar här idag drivs av fossilt bränsle. Därför är vi fantastiskt glada att vi kan erbjuda laddplatser och på så vis bidra till att möjliggöra omställningen till förnybara drivmedel för åkerierna, säger Pontus Donnerstål, infrastrukturchef i Gävle Hamn.

Omställningen är i gång i regionen

Ett åkeri som redan har påbörjat sin omställning är Oskar Sundells åkeri. I mars fick de sin första eldrivna lastbil av märket Volvo FM Electric som en av de allra första ellastbilarna som kom från Volvo. Bilen kör 18–20 mil per dag och levererar mejeriprodukter för Arla runtom i Gävleregionen. Åkeriet vann Arlas upphandling om leveranser genom att de kunde erbjuda att köra leveranserna med en ellastbil. De fick dessutom ett två år längre avtal än om de hade kört med diesel.

– Det gäller att man går hand i hand med beställaren och har en långsiktig överenskommelse som håller över tid. Då är det möjligt att satsa och vara med på omställningen till en hållbar transportsektor, säger Oskar Sundell.

Ytterligare laddplatser på gång i regionen

Gävle Energi beviljades 8,7 miljoner kronor för laddstationen i Gävle Hamn och nära 3,8 miljoner för en kommande laddstation för ellastbilar i Forsbacka. Forsbacka ligger längs E16 mellan Gävle och Sandviken och är ett tungt trafikerat stråk i regionen där det dessutom finns möjlighet att tanka med biogas.

– Vi vet att transportsektorn i Sverige står för en tredjedel av landets utsläpp. Att det finns en utbyggd infrastruktur för laddning och tankning av förnybara drivmedel är A och O för att vi tillsammans ska kunna skapa förändring, säger Johan Hollsten, utvecklingsingenjör på Gävle Energi.

Oskar står vid en laddare och laddar sin ellastbil
Oskar Sundell laddar sin ellastbil i Gävle Hamn.
Johan och Pontus
Johan Hollsten, Gävle Energi och Pontus Donnerstål, Gävle Hamn.

Publicerades den 26 oktober, 2023.

Gå till nyhetsarkiv