Marknadsläge oktober

Prognos

Svårt att prognostisera prisutvecklingen till följd av förändringar i produktionsmix och elnätskapacitet.

Påverkande faktorer

Hydrologiska balansen ligger på överskott.

Goda lager av gas i Europa.

Milda temperaturer.

Kontinentala terminspriser ligger högre än Norden, vilket påverkar oss vid en importsituation.

Marknadskommentar oktober

September bjöd på mer nederbörd och mildare väder än normalt. Den relativt låga efterfrågan, som en följd av minskad ekonomisk aktivitet och mildare temperaturer i kombination med relativt hög elproduktion fick spotpriserna att bli relativt låga i september. Några dagar blev t.o.m. så låga att medelpriset blev negativt i några prisområden.

Den hydrologiska balansen (summan av vatten i form av snö, markvatten och i vattendragen) ligger nära sitt maximum för årstiden, d.v.s. varken marken eller vattendragen kan innehålla mer än vad den gör i skrivande stund, vilket hjälper till att hålla ned elpriset.

Fyllnadsgraden i de Europeiska gaslagren är även de välfyllda, vilket också bidrar till lägre elpriser.

Prognoserna för oktober indikerar något mildare temperaturer än normalt, vilket sannolikt fortsätter att pressa elpriserna ytterligare en tid.

Fortsatt så är prisskillnaden mellan Norden och kontinenten markant. De kontinentala elpriserna ligger strax över marginalkostnaden för gaskraft (rörliga kostnaden för att producera el vid ett gaskraftverk). Detta innebär att de Nordiska elpriserna ganska fort kan ”smittas” av de kontinentala (som i skrivande stund ligger kring 120 öre/kWh) när konkurrensen att producera minskar samtidigt som efterfrågan ökar.

Förändringar i produktionsmix och i elnätskapacitet gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen. Utfallsrummet för de kommande kvartalen är ovanligt stort.

Publicerades den 6 oktober, 2023.

Gå till nyhetsarkiv