Prognos inför juni-juli

Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling

Prognos

De negativa priserna är en följd av mycket vattenkraftproduktion samtidigt med mycket vind- och solkraftsproduktion.

Påverkande faktorer

Fortsatt värme och torrt klimat försämrar den hydrologiska balansen.

Gas- och kolpriserna har stigit.

Kontinentala terminspriser ligger högre än Norden, vilket påverkar oss vid en importsituation.

Marknadskommentar juni-juli

Inledningen av sommaren har varit extremt torr och varm i Norden. Detta gjorde att snösmältningen gick extremt fort och vi fick uppleva flera dagar med stundtals negativa elpriser. Det är en följd av mycket vattenkraftsproduktion i kombination med att vi samtidigt fick mycket vind- och solkraftsproduktion.

Torkan har lett till ett underskott i den hydrologiska balansen(snö och markvatten samt vatten i älvar och sjöar). Väderprognoserna för de kommande fyra veckorna indikerar fortsatt något varmare och torrare än normalt, vilket gör att den hydrologiska balansen försämras ytterligare om prognosen infrias.  

Samtidigt har gas- och kolpriserna stigit den senaste tiden. Orsaken är lägre lager än föregående år och ökad efterfrågan runt om i världen, vilket gjort att elterminerna, som bestämmer priser för fasta avtal, stigit något i pris.

Förändringar i produktionsmix och i elnätskapacitet gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen. Utfallsrummet för de kommande kvartalen är ovanligt stort.

De kontinentala terminspriserna ligger på en betydligt högre nivå än i Norden, vilket gör att de nordiska priserna ganska snabbt kan ”smittas” av de kontinentala nivåerna vid en importsituation.

Publicerades den 16 juni, 2023.

Gå till nyhetsarkiv