Prognos inför maj

Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling

Prognos

Svårt att prognostisera prisutvecklingen under hösten.

Påverkande faktorer

Summan av vatten, som snö, markvatten och befintligt i vattendragen är normalt för årstiden.

Priserna i Europa ligger betydligt högre än i Norden, medför risk för högre priser även här.

Finska Olkilouto 3 förväntas producera el i sommar.

Marknadskommentar maj

Vi närmar oss sommarperioden med väsentligt mindre konsumtion av el och snösmältning i fjällen, vilket historiskt ofta lett till lägre elpriser. Den hydrologiska balansen, det vill säga summan av vatten i form av snö, markvatten och vatten i vattendragen ligger nu kring normalen för årstiden.

Marknaden för el med framtida leverans, den så kallade terminsmarknaden, har efter de kraftiga fallen under de första månaderna av året utvecklats sidledes den senaste tiden utan någon tydlig riktning.

Förändringar i produktionsmix och i elnätskapacitet gör det extra svårt för marknaden att prognostisera prisutvecklingen. Utfallsrummet för kommande månader är ovanligt stort. De kontinentala terminspriserna ligger på en betydligt högre nivå än i Norden, vilket gör att de nordiska priserna ganska snabbt kan ”smittas” av de kontinentala nivåerna.

Det finska nya kärnkraftverket Olkilouto 3 sattes i normal drift under april, ca 14 år försenat och förväntas producera el under sommaren.

Publicerades den 3 maj, 2023.

Gå till nyhetsarkiv