Prognos inför april

Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling.

Prognos

Terminsmarknaden har inte visat någon större dramatik den senaste månaden.

Påverkande faktorer

Relativt låg efterfrågan på el i Europa.

Goda lager av gas i Europa

Allmänna besparingsåtgärder håller ner efterfrågan av el och därmed priserna.

Marknadskommentar april

Våren har till slut anlänt och vi kommer in i en period som normalt sett innebär relativt lite nederbörd. Kärnkraftverket Ringhals 4, som drabbades av problem vid återstarten under sensommaren förra året, har till slut återstartats.

Det finska nya kärnkraftverket Olkilouto 3 fortsätter att testköras och planerad regelbunden produktion förväntas starta 17 april.

Marknaden för el med framtida leverans, den så kallade terminsmarknaden, har inte visat någon större dramatik den senaste månaden. Orsaken är goda lager av gas i Europa i kombination med fortsatt relativt låg efterfrågan på el i Europa. Orsaken till den lägre efterfrågan är allmänna besparingsåtgärder i kombination med att viss el- och gasintensiv industri har lagts ned. Fokus för elmarknaden den närmsta tiden blir sannolikt vårflodsutvecklingen, om kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland börjar producera enligt plan och EU kommissionens revidering av den befintliga elmarknadsmodellen utvecklas.

Publicerades den 11 april, 2023.

Gå till nyhetsarkiv