Laddbox får försäljningsförbud

Elsäkerhetsverket har beslutat om försäljningsförbud på laddboxarna Easee Home och Easee Charge.

Vad innebär förbudet?

Förbudet innebär att nya laddboxar inte får säljas till kund. Däremot har redan installerade laddboxar inte återkallats. Förbudet innebär även att tillverkaren Easee är skyldig att åtgärda bristerna på redan installerade laddboxar. Vi avvaktar nu därför ett besked om hur och när åtgärd kommer att ske. I avvaktan på detta får innehavare av Easee laddbox själva göra en bedömning om att fortsätta använda laddboxen eller inte. Ingen incident har rapporterats.

Utdrag ur Elsäkerhetsverkets frågor och svar:

”Kan jag fortsätta använda min laddbox tills tillverkaren åtgärdar produkten?

Ja, man kan fortsätta använda sin laddbox enligt tillverkarens anvisningar. Ett försäljningsförbud innebär inte användningsförbud. Man ska vara observant på eventuella avvikelser från normal funktion på installerad och inkopplad utrustning. Risken för tillbud är inte större än att tillverkaren har 3 månader på sig att ta fram en åtgärdsplan och ytterligare 9 månader på sig att genomföra den.”

Vad händer nu?

Gävle Energi har nu stoppat försäljningen av laddboxar i väntan på besked. Vi hänvisar till Elsäkerhetsverkets webbplats som uppdateras kontinuerligt med aktuell information.

Våra kunder som har beställt laddboxar, men ännu inte fått de installerade, kommer att bli kontaktade av oss i ärendet.

Publicerades den 15 mars, 2023.

Gå till nyhetsarkiv