Hur beräknas min uppskattade kostnad för den här månaden?

Det beror på vilket elavtal du har. Vi förklarar de olika varianterna.

Under fliken Tjänster så hittar du en överblick med en uppskattad kostnad för innevarande månad. Du kan också välja att gå in på dina olika tjänster och se en mer detaljerad vy.

Eftersom elmarknaden är rejält svängig och oförutsägbar just nu kan det vara stora variationer på prognoserna och den faktiska kostnaden som sen kommer på fakturan. Syftet med prognosen är att ge dig en uppskattning om vad fakturan kan komma att bli.

Varför ändras inte prognosen när jag sänker min förbrukning?

Du kanske också har gjort smarta energival och tänk till kring din förbrukning? Snyggt jobbat! Tänk bara på att om du sänker förbrukningen så kommer det inte synas direkt i prognosen under överblick. Det är eftersom vi räknar med din historiska förbrukning och liknande hushåll och inte kan få med det du gör här och nu. Men smarta vanor lönar sig och kommer att ha en direkt påverkan på din faktura och så småningom kommer prognoserna också att bli mer rättvisande mot dina nya energivanor.

Rörligt, timpris eller fastpris – så här räknas överblicken fram

Elhandelskostnaden räknas ut lite olika beroende på vad du har för typ av elhandelsavtal. Lite förenklat så kan man säga att det finns tre olika typer av beräkningar:  

Rörligt elpris

Ett rörligt elpris varierar från månad till månad. Ditt elpris per kilowattimme följer alltså prisutvecklingen på elbörsen Nord Pool och baseras på ett snitt på föregående månad. Priset kan därför röra sig både uppåt och nedåt och vanligast är att priset är lite högre på vintern och lägre på sommaren.

Om du har ett rörligt elpris beräknas kostnaden för innevarande månad utifrån snittet på spotpriset för de dagar som hittills passerat. Det kombineras med din förbrukning föregående månad, liknande hushåll, dina inställningar under ”Mitt hem” och gällande väderprognos. Ju mer data som finns desto mer exakta kommer prognoserna att bli. Det innebär att prognosen är som mest osäker i början av månaden, medan den är mer tillförlitlig i slutet av månaden.

Alltså – säg att månaden hittills har ett snitt på runt 5 kronor/kWh och att du beräknas göra av med 1000 kWh i december. Då blir den uppskattade kostnaden 5000 kr bara för elen. En eluppvärmd villa kan ha en förbrukning på 3000 kWh och då en elräkning på 15 000 kr. Uppskattningen av din elhandelskostnad är just nu därför väldigt hög, men kan tyvärr vara nära sanningen om de höga elpriserna håller i sig. Har du möjlighet att sänka din energianvändning? Bra! Då kan du få ner din kostnad samtidigt som du avlastar elsystemet.

Timpris

Timprisavtalet följer timpriserna på elbörsen, vilket innebär att du betalar för det elpris per kilowattimme som gäller precis vid den tidpunkt du använder elen.

Om du har ett timprisavtal beräknas kostnaden för innevarande månad utifrån din faktiska kostnad för de dagar som passerat och en uppskattning för de dagar som är kvar av månaden. Uppskattningen baseras på snittet på spotpriset för de dagar som hittills passerat. Det kombineras med din förbrukning föregående månad, liknande hushåll, dina inställningar under ”Mitt hem” och gällande väderprognos. Ju mer data som finns desto mer exakta kommer prognoserna att bli. Det innebär att prognosen är som mest osäker i början av månaden, medan den är mer tillförlitlig i slutet av månaden.

Alltså – säg att månaden hittills har ett snitt på runt 5 kronor/kWh och att du beräknas göra av med 1000 kWh i december. Då blir den uppskattade kostnaden 5000 kr bara för elen. En eluppvärmd villa kan ha en förbrukning på 3000 kWh och då en elräkning på 15 000 kr. Uppskattningen av din elhandelskostnad är just nu därför väldigt hög, men kan tyvärr vara nära sanningen om de höga elpriserna håller i sig. Eftersom du har ett timprisavtal har du möjlighet att styra din förbrukning till timmar med en lägre elkostnad och direkt påverka din månadskostnad. Då kan du få ner din kostnad samtidigt som du avlastar elsystemet.

Fastpris

Ett fastprisavtal är ett elavtal där elpriset per kilowattimme är fast under avtalets bindningstid, oftast i ett eller tre år. Just nu kan man inte teckna ett nytt fastprisavtal med Gävle Energi, och många andra elhandelsbolag, men det är fortfarande många kunder som har den här avtalsformen sedan innan.

Om du har ett fastprisavtal så beräknas kostnaden för innevarande månad utifrån ditt elpris, med påslag, i kombination med din förbrukning föregående månad, liknande hushåll, dina inställningar under ”Mitt hem” och gällande väderprognos. Ju mer data som finns desto mer exakta kommer prognoserna att bli.

Har du möjlighet att sänka din energianvändning? Bra! Då kan du få ner din kostnad samtidigt som du avlastar elsystemet. Ju mer data som finns, som hur länge du vart kund, desto mer exakta kommer prognoserna att bli.

Publicerades den 14 december, 2022.

Gå till nyhetsarkiv