Prognos september

Läs vår senaste prognos för elmarknadens utveckling

Prognos

Priset har fallit sedan toppnotering i slutet av augusti, men förväntas fortsatt vara väsentligt högre än föregående år.

Påverkande faktorer

Konjunkturnedgång.

Energibesparingsåtgärder.

Låga nivåer i norska vattenkraftsdammar.

Marknadskommentarer

I skrivande stund (september 2022) har terminspriserna* för återstoden av 2022 och för 2023 fallit kraftigt i pris sedan toppnoteringarna 26:e augusti.

*Terminspriserna sätter priset för fasta avtal och är marknadens förväntan om framtida elpriser.

Orsaken är flera till nedgången, bl.a. förväntar sig marknaden en kraftigt konjunkturnedgång med minskad konsumtion som följd, generella energibesparingsåtgärder i flera länder, risk för att EU förändrar marknadsförutsättningarna, vilket har en psykologisk effekt på priset.

Vi kan konstatera att trots nästan en halvering av terminspriserna för återstoden av 2022 och 2023, så är det i flera länder så att elpriset ligger långt över vad marginalkostnaden för till exempel gaskraft är (vilket normalt sett är det som sätter elpriset på marginalen i flera länder). Elmarknaden räknar alltså fortsatt med att konsumtionsminskning är det som kommer att sätta elpriset för stora delar av kommande vinter i södra Sverige och stora delar av Europa.

Magasinsfyllnad i vattenkraftsdammarna i de sydvästra delarna av Norge är fortsatt bekymmersamt låga (20% sannolikhet för ransonering i höst). Sverige är i detta perspektiv bättre förberedda, med en mer diversifierad elproduktion än stora delar av Europa. Men den kontinentala prisbilden smittar av sig även till våra priser.

Prisrörelserna på alla energimarknader är väldigt stora och marknaden förväntar sig fortsatt stora rörelser på elmarknaden i närtid. De höga priserna vi sett den senaste tiden samt de höga priserna som förväntas de närmsta året gör att det snabbt byggs ny produktion, vilket gör att vi sannolikt får se mer normaliserade priser på sikt.

Publicerades den 15 september, 2022.

Gå till nyhetsarkiv