Elpriskompensation

Läs mer om regeringens elpriskompensation och hur du tar del av den.

Till följd av de höga elpriserna under hösten och vintern har regeringen beslutat om en elpriskompensation till alla kunder som har drabbats.

Elpriskompensation för mars 2022

Regeringen har beslutat om elpriskompensation även för mars månad för elområde tre och fyra. Kompensationen betalas ut i form av avdrag på räkningarna som kommer i juli. Alla kunder ska ha fått kompensationen senast den 28 februari 2023. Allting sköts automatiskt och kunden behöver inte göra någonting.

– Om stödet är större än beloppet på räkningen så dras kvarvarande belopp av från kommande fakturor tills kunden har fått hela stödet utbetalt, berättar David Jakobsson, utvecklingsingenjör som är en av flera personer hos oss som jobbar med att stödet ska komma kunderna tillhanda.

Elpriskompensation för mars månad är utformat som en trappa. Det lägsta trappsteget ligger på 400 kWh och där kunden får en kompensation på 100 kronor. Det högsta trappsteget är på 2000 kWh och uppåt, och där kunden kan få 1 000 kronor per månad.

Elpriskompensation för december 2021 till februari 2022

Kompensationen som började betalas ut i maj gäller för december 2021 samt januari och februari 2022 i hela landet. Alla kunder ska ha fått kompensationen senast den 31 december i år.

Stödet för perioden är utformat som en trappa som börjar på en förbrukningsnivå om 700 kWh per månad där kunden får 100 kronor per månad, sammanlagt 300 kronor. De som har en förbrukning på över 2 000 kWh per månad kommer att kunna få 2 000 kronor per månad, sammanlagt 6 000 kronor.

Ytterligare information till dig som har flera adresser/elnätsanläggningar

Kanske du förutom din permanenta bostad även har en sommarstuga. Observera då att elpriskompensationen baseras på förbrukningen per enskild elmätare och räknas inte fram som en sammanslagen, total förbrukning på alla dina elnätsanläggningar.

Läs mer under paragraf 2 i Regeringens förordning om elpriskompensation.

Bakgrund: Varför en elpriskompensation?

Till följd av de höga elpriserna under hösten och vintern har regeringen beslutat om en elpriskompensation till alla kunder som har drabbats. Det är elnätsbolagen runt om i Sverige som ansvarar för att sköta återbetalningen. Knappt 16 000 av våra kunder har rätt till elpriskompensationen för perioderna december 2021 till februari 2022 och mars 2022

Källa och läs mer här: https://www.regeringen.se/artiklar/2022/01/fragor-och-svar-elpriskompensation/

Publicerades den 7 juli, 2022.

Gå till nyhetsarkiv