Nu bygger vi laddstationer i Gävle Hamn

Hurra! Vi har fått mycket glada besked från Energimyndigheten.

Energimyndigheten har beviljat oss stöd för att bygga laddstationer för tunga transporter. Nu bygger vi två laddstationer i Gävle Hamn.

Vi ökar takten på elektrifieringen

Vi är en av flera Regionala elektrifieringspiloter i landet som beviljats stöd för att öka på takten på elektrifieringen av fordon för tunga godstransporter i vårt område. Nu är vi på väg mot en än mer hållbar framtid! 

Kravet för att få stöd är att ladd- eller tankstationen ska vara färdigställd senast hösten 2023 och att man som stödmottagare delar med sig av sina lärdomar och information av användningen. Det ska vi såklart göra.

Grattis till oss alla för ett stort steg framåt för elektrifieringen av tunga godstransporter! 

Vad innebär beslutet och begreppen? Här finns mer att läsa

Publicerades den 19 juli, 2022.

Gå till nyhetsarkiv