Gavlegårdarna gör stor skillnad med smarta energilösningar

Uppkopplade fjärrvärmecentraler, balanserade fastigheter och 100 % förnybar energi. Vi träffar Therese och Christian för att prata värme och energi.

14 000 lägenheter och 1100 lokaler. Tillräckligt många bostäder för att små åtgärder kan göra stor skillnad. Något som driftingenjörerna Therese och Christian på Gavlegårdarna arbetar med dagligen.

Vi möter upp Therese och Christian, och Gävle Energis drifttekniker Nicklas, vid en fastighet på söder för att snacka värme. Närmare bestämt fjärrvärme. För en stor del av de 14 000 lägenheterna har just fjärrvärme som värmer både hem och vatten. Fjärrvärmen i Gävle kommer till stor del från restvärme från industrin, alltså energi som annars hade gått till spillo. Utöver restvärmen är det också en del grenar, toppar och rester från skogsindustrin och återvinningsmaterial. Kanske kan en hyresgästs gamla köksstolar bidra till att värma upp grannens dusch?

Ur ett driftperspektiv, vad är det som är bra med fjärrvärmen?

– Det är väldigt smidigt och driftsäkert, minimalt med fel, säger Christian.

– Det är också praktiskt att mer eller mindre alla fastigheter har samma system, fyller kollegan Therese i. Centralerna tar heller inte så stor plats, något som är bra vid nybyggnation eller anpassning av befintliga fastigheter, fortsätter hon.

Att värmesystemen tidigare tog stor plats ser vi i huset som Therese och Christian visar. Fjärrvärmeväxlaren sitter på väggen och tar upp ett par kvadratmeter medan det på motsatt sida står två stora pannor som rymmer halva rummet.

Nicklas berättar att det inte är så ofta som han behöver åka ut till företag eller bostadsrättsföreningar. En central håller i cirka 25-30 år men såklart byts delar ut under tiden för att öka livslängden och för att följa med i teknikutvecklingen.

– Det är inte så ofta fel på större fjärrvärmecentraler, likt den som värmer lägenheterna och vattnet på Södra Rådmansgatan, säger Niclas. Om det blir något fel är det ofta något i ställdonen. Ett ställdon reglerar temperaturen på varmvattnet och värmen och ska hålla sig innanför ett visst intervall, förklarar han.

– Vi äger och driftar fjärrvärmecentralen och rycker därför ut när något är fel eller behöver fixas. Man kan kontakta oss dygnet runt, året runt och sen skickar vi dit personal direkt om det skulle vara något akut, fortsätter han.

Uppkopplad fjärrvärme gör jobbet enklare

Alla centraler är uppkopplade och larmar om något inte är som det ska. Det är ett system som både Gavlegårdarna och Gävle Energi kan logga in och felsöka i.

– Det gör att man också kan skapa sig en bild av vad som är fel innan man åker ut på plats, berättar Nicklas. Ibland kan det vara ett sekundärfel, alltså något utanför vår anläggning som inte fungerar. Det blir lite detektivarbete men då kan man hjälpa kunden på rätt väg, fortsätter han.

– Ja, och det är smidigt att alla centraler snackar samma språk, fyller Christian i.

I huset vi besöker berättar Christian att det sitter mätare i varje lägenhet och att värmen styrs utifrån ett medelvärde på alla lägenheter. Måltemperaturen är mellan 20 -22 grader, något som man oftast lyckas med.

– Sen spelar det såklart in vad hyresgästen själv gjort för inställningar på termostaten, säger Therese. Man kan bromsa och dra ner värmen, men inte öka så mycket mer än måltemperaturen.

– Just nu håller vi på med ett projekt där vi byter stamventiler och radiatorventiler i många lägenheter, det är både en energieffektivisering och ett underhållsarbete som ska leda till att vi får en bättre balans i fastigheterna, fortsätter hon.

– Med tiden så kan justeringen komma att bli sönderskruvad av folk som arbetar i husen och det skapar obalans i fastigheten, säger Christian med ett leende.

Hur fungerar samarbetet med Gävle Energi?

– Det fungerar bra, säger Therese. Vi har inte så mycket med varandra att göra och det är ju ett tecken på att det är lättskött, lägger hon till med ett skratt. Ibland är det vid felanmälan eller ombyggnationsprojekt. Det kan exempelvis vara när man separerar centraler och en större istället blir fler mindre. Det gör man för att få bort kulvertar och separera fastigheter som kan ha olika värmebehov, avslutar hon.

– Ja, exakt lite förebyggande arbete är det ibland och då får vi en chans att träffa våra kunder lite oftare, fyller Nicklas i. Skulle vi bara ses vid fel så skulle det bli lite väl sällan, avslutar han med ett leende.

Visste du att?

Gavlegårdarna är med i Allmännyttans klimatinitiativ. Det är ett upprop initierat av Sveriges Allmännytta för att minska utsläppen av växthusgaser. Målet är att de allmännyttiga bostadsföretagen ska vara fossilfria senast år 2030 och att energianvändningen ska minska med 30 procent. Idag deltar 187 medlemsföretag som tillsammans har mer än 750 000 lägenheter.

2021 vann Gavlegårdarna kategorin ”Energieffektivisering” för att drastiskt ha minskat energianvändningen genom lägenhetsvis temperaturmätning i samtliga lägenheter samt genom styrning på medeltemperatur.

Publicerades den 14 juli, 2022.

Gå till nyhetsarkiv